Ban chỉ đạo Cuộc vận động "Xây dựng người chiến sỹ công an mẫu mực, vì nhân dân phục vụ tổ chức họp lần thứ 5 đánh giá kết quả triển khai thực hiện

Đăng ngày: 08/05/2019 - Lượt xem: 164

Ban chỉ đạo “Xây dựng người chiến sỹ Công an mẫu mực, vì nhân dân phục vụ” vừa tổ chức phiên họp lần thứ 5 đánh giá kết quả triển khai thực hiện kết luận của phiên họp trước đó. Đại tá Phạm Văn Đôn - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Đại tá Vũ Chí Công - Trưởng phòng công tác đảng và công tác chính trị báo cáo về kết quả thực hiện Cuộc vận động

 

 Đại tá Phạm Văn Đôn - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

          Tại phiên họp, Thường trực Ban chỉ đạo đã báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch. Trong thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương và Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Công an tỉnh đã quán triệt tới CBCS, Đoàn viên, Hội viên nâng cao nhận thức trách nhiệm, tính nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét trong xây dựng văn hóa ứng xử của CBCS trong lực lượng Công an toàn tỉnh, đặc biệt là khắc phục những tồn tại hạn chế đã được đồng chí Trưởng ban chỉ đạo chỉ ra tại phiên họp lần thứ 4. Trong công tác và chiến đấu đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, được nhân dân khen ngợi. Công an các huyện, thành phố đã tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể phối hợp giúp đỡ trong việc thực hiện Kế hoạch. 100% Công an các địa phương đã tổ chức diễn đàn "công an lắng nghe ý kiến của nhân dân"; duy trì 587 hòm thư góp ý tại các xã, phường thị trấn; niêm yết công khai quy trình, thủ tục, hồ sơ, lệ phí, số điện thoại đường dây nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng và nơi tiếp dân; Đồng thời tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương điều lệnh, tư thế, lễ tiết, tác phong và nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của cán bộ chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ./. 

                                                                                  Hải Yến - Công an tỉnh