CÔNG AN TỈNH HƯNG YÊN: 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành 18/08/2020

75 năm đồng hành trên suốt chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên nói riêng […]

Các đồng chí Phó Trưởng Ty, Phó Giám đốc Công an tỉnh qua các thời kỳ 17/08/2020

Các đồng chí Phó Trưởng Ty, Phó Giám đốc Công an tỉnh qua các thời kỳ

Các đồng chí Trưởng Ty, Giám đốc qua các thời kỳ 17/08/2020

Các đồng chí Trưởng Ty, Giám đốc qua các thời kỳ

Lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên 26/08/2016

Lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên hiện nay