• Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức Ngày hội thanh niên, phụ nữ khỏe

    Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy Công an nhân dân, 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và 5 năm ngày quốc tế hạnh phúc 20/3. Sáng ngày 22/3 Đoàn thanh niên và phụ nữ Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức Ngày hội thanh niên, phụ nữ khỏe năm 2018.

    03-27-2018