HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN

STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Ngày
1 Tính bảo mật của Căn cước công dân gắn thẻ chíp Thủ tục hành chính Lê Minh Đức 12/11/2020 Xem chi tiết
2 Điều kiện để kinh doanh dịch vụ cầm đồ Thủ tục hành chính Vũ Tuấn Anh 12/11/2020 Xem chi tiết
3 Hỏi về thủ tục đổi thẻ Căn cước công dân gắn thẻ chip Thủ tục hành chính Nguyễn Thị Oanh 12/11/2020 Xem chi tiết
4 Hỏi về mã số định danh Thủ tục hành chính Nguyễn Văn Bảo 12/11/2020 Xem chi tiết
5 Tính ưu việt của việc dùng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử Thủ tục hành chính Minh Quân 26/10/2020 Xem chi tiết