• Xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an TP Hưng Yên mẫu mực, vì nhân dân phục vụ
  Xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an TP Hưng Yên mẫu mực, vì nhân dân phục vụ 11-11-2019
 • Đại úy Nguyễn Duy Khương vận dụng tốt Sáu điều Bác Hồ dạy vào thực tiễn công tác, chiến đấu
  Đại úy Nguyễn Duy Khương vận dụng tốt Sáu điều Bác Hồ dạy vào thực tiễn công tác, chiến đấu 05-30-2019
 • Đại úy Nguyễn Minh Trang được người dân gửi thư khen ngợi về tinh thần
  Đại úy Nguyễn Minh Trang được người dân gửi thư khen ngợi về tinh thần "vì nhân dân phục vụ" 04-24-2019
 • Người cán bộ Hội “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
  Người cán bộ Hội “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 02-22-2019
 • Chiến sỹ trẻ và hành động đẹp trong lòng nhân dân
  Chiến sỹ trẻ và hành động đẹp trong lòng nhân dân 01-11-2019
 • Hiệu quả từ công trình
  Hiệu quả từ công trình "Phụ nữ Công an tỉnh tích cực tuyên truyền pháp luật" 12-07-2018
 • Tuổi trẻ Công an tỉnh học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân
  Tuổi trẻ Công an tỉnh học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân 11-30-2018
 • Gương:       Điều tra viên bản lĩnh, đam mê với nghề
  Gương: Điều tra viên bản lĩnh, đam mê với nghề 11-27-2018
 • Hưng Yên: Cảm kích trước hành động đẹp của hai chiến sỹ Cảnh sát khu vực
  Hưng Yên: Cảm kích trước hành động đẹp của hai chiến sỹ Cảnh sát khu vực 10-22-2018
 • Hành động đẹp của người chiến sỹ Công an Hưng Yên
  Hành động đẹp của người chiến sỹ Công an Hưng Yên 10-20-2018
 • Người chiến sỹ trên trận tuyến với tội phạm ma tuý
  Người chiến sỹ trên trận tuyến với tội phạm ma tuý 10-20-2018
 • Thượng úy an ninh trẻ có “duyên” với nhiều giải thưởng lớn
  Thượng úy an ninh trẻ có “duyên” với nhiều giải thưởng lớn 08-22-2018
 • Công ty cổ phần nhựa Hưng Yên gửi thư cảm ơn Công an tỉnh Hưng Yên trong công tác chữa cháy ngày 25/7
  Công ty cổ phần nhựa Hưng Yên gửi thư cảm ơn Công an tỉnh Hưng Yên trong công tác chữa cháy ngày 25/7 08-18-2018
 • Người dân cảm kích về tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ của lãnh đạo và cán bộ chiến sỹ Công an huyện Tiên Lữ
  Người dân cảm kích về tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ của lãnh đạo và cán bộ chiến sỹ Công an huyện Tiên Lữ 08-16-2018
 • Gương NT-VT: Đồng chí Đại úy Mai Thanh Hiếu: Đấu tranh với tội phạm là tâm huyết và đam mê
  Gương NT-VT: Đồng chí Đại úy Mai Thanh Hiếu: Đấu tranh với tội phạm là tâm huyết và đam mê 08-16-2018