• Chiến sỹ trẻ và hành động đẹp trong lòng nhân dân

    Thực hiện Kế hoạch “Xây dựng người chiến sỹ Công an mẫu mực, vì nhân dân phục vụ”, trong lực lượng cán bộ chiến sỹ Công an toàn tỉnh đã xuất hiện ngày càng nhiều cách làm hay, việc làm tốt để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân. Trong số những tấm gương điển hình tiên tiến đó, có một chiến sỹ trẻ với hành động đẹp khiến người dân vô cùng cảm kích, đó là Trung sỹ Lê Ngọc Quyền – chiến sỹ nghĩa vụ thuộc phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh.

    01-11-2019