Công an các đơn vị, địa phương: Tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2018, triển khai công tác công an năm 2019

Đăng ngày: 28/01/2019 - Lượt xem: 207

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, đến nay, hầu hết Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2018, triển khai công tác công an năm 2019.

Năm qua, với khẩu hiệu "Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả" gắn với "Xây dựng người chiến sỹ Công an mẫu mực, vì nhân dân phục vụ" và Kế hoạch 4 "nâng", 3 "giảm", 3 "không", 3 "chủ động". Công an các đơn vị địa phương trong tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn của từng đơn vị, địa phương. Các nội dung của phong trào được lồng ghép vào chương trình công tác hàng tuần, tháng, quý. Qua các phong trào, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo và tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân được các cấp, ngành khen thưởng và đánh giá cao. Toàn tỉnh đã có 231 lượt tập thể, 552 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" được các cấp khen thưởng.

Năm 2019, phát huy những kết quả đạt được, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc năm 2019” với khẩu hiệu "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", tiếp tục thực hiện khẩu hiệu hành động "Công an Hưng Yên xây dựng người chiến sỹ Công an mẫu mực, vì nhân dân phục vụ", với phương châm 4 "nâng", 3 "giảm", 3 "không", 3 "chủ động", qua đó góp phần phòng ngừa đấu tranh hiệu quả vào các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đại tá Phạm Thế Tùng  - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Công an huyện Yên Mỹ

Đại tá Phạm Văn Đôn - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác

tại phòng Tổ chức cán bộ

Đại tá Nguyễn Xuân Hồng - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo

 tại phòng Cảnh sát giao thông

Đại tá Vũ Chí Công - Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị

trao danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở

Phòng Hồ sơ triển khai công tác năm

 

Hải Yến - Công an tỉnh