Công an tỉnh: Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2019

Đăng ngày: 24/07/2019 - Lượt xem: 123

Ngày 18/7/2019, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2019. Dự buổi lễ có đồng chí Đại tá Phạm Văn Đôn – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Lớp bồi dưỡng gồm có 55 học viên là những quần chúng ưu tú đến từ 12 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Công an tỉnh. Quá trình học tập, các học viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân và các nội quy, quy định của lớp học.

Toàn cảnh lễ bế giảng

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ bế giảng

Các học viên của lớp bồi dưỡng

Qua đánh giá các bài thu hoạch, nhìn chung, học viên đã nắm vững cơ bản những kiến thức được giáo viên truyền đạt, nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trách nhiệm của bản thân đối với công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh; từ đó ra sức rèn luyện, phấn đấu để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Kết quả, 100% học viên đã đủ điều kiện hoàn thành chương trình học tập và được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2019. Trong đó có 8 đồng chí đạt loại giỏi, 19 đồng chí đạt loại khá.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy chứng nhận cho các học viên đạt loại Giỏi

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương và chúc mừng những kết quả mà các học viên của lớp bồi dưỡng đã đạt được. Đồng thời, yêu cầu các học viên trong thời gian tới phải tích cực tu dưỡng, rèn luyện để luôn có lập trường tư tưởng vững vàng; gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Ngành; thường xuyên nghiên cứu, học hỏi để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Các chi bộ, đảng bộ cần tạo điều kiện, phân công các tổ chức quần chúng và đảng viên chính thức theo dõi, kèm cặp, hướng dẫn để các quần chúng ưu tú phấn đấu sớm đủ điều kiện, tiêu chuẩn trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Phương Huyền – Công an tỉnh