Công an tỉnh Hưng Yên dự Hội nghị trực tuyến Quán triệt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp trong CAND

Đăng ngày: 02/10/2019 - Lượt xem: 153

Ngày 24/9/2019, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35- CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Thông tri số 01- TTr/ĐUCA, ngày 19/9/2019 của Đảng ủy Công an Trung ương về đại hội đảng các cấp trong Công an nhân dân.

Tại hội nghị Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì và trực tiếp quán triệt nội dung Thông tri số 01 của Đảng ủy CATW. Đồng chí Lê Quang Vĩnh, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng dự và quán triệt nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.

Tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, Đại tá Phạm Văn Đôn - Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì hội nghị; Dự hội nghị còn có Đại tá Nguyễn Xuân Hồng - Phó Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí Bí thư các chi bộ, Đảng ủy Công an các đơn vị địa phương.

Công an tỉnh Hưng Yên dự Hội nghị trực tuyến Quán triệt công tác chuẩn bị

và tổ chức đại hội đảng các cấp trong CAND

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được Thứ trưởng Lê Quý Vương và đồng chí Lê Quang Vĩnh quán triệt những nội dung cơ bản về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Công an nhân dân; khẳng định Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng và có ý nghĩa quan trọng đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Đồng chí Lê Quang Vĩnh quán triệt Chỉ thị số 35-CT/ TW của Bộ Chính trị

          Theo đó, để chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy đảng thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 35- CT/TW, ngày 30-5-2019 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Quán triệt tinh thần, nội dung Chỉ thị của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Thông tri số 01-TTr/ĐUCA, ngày 19-9-2019 về đại hội Đảng các cấp trong CAND với 6 yêu cầu; 9 nội dung. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp trong Công an nhân dân phải thực hiện đúng phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, trước hết là người đứng đầu; đảm bảo không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Thứ trưởng Lê Quý Vương quán triệt nội dung Thông tri số 01

          Các nội dung của Thông tri số 01 với 8 vấn đề chính như việc tiến hành, chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện; công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy; số lượng ủy viên ban kiểm tra; quy trình nhân sự cấp ủy, thực hiện bầu cử trong đại hội; số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên; thời gian tiến hành đại hội và việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội cũng được triển khai.

          Cũng tại Hội nghị, Đại tá Phạm Văn Đôn - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã triển khai Kế hoạch số 147-KH/ĐUCA ngày 23/9/2019 của Đảng ủy Công an tỉnh về tổ chức quán triệt Chỉ thị số 35- CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thông tri số 01- TTr/ĐUCA ngày 19/9/2019 của Đảng ủy Công an Trung ương về đại hội đảng các cấp trong Công an nhân dân. Đồng chí yêu cầu cấp ủy lãnh đạo các đơn vị cần phát huy thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu để nắm vững những yêu cầu, nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị và Đảng ủy CATW về tổ chức đại hội. Đồng thời, tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội ở cấp mình, góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hải Yến