Công an tỉnh Hưng Yên: Mở lớp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã, thị trấn bán chuyên trách năm 2020.

Đăng ngày: 01/08/2020 - Lượt xem: 159

Trong 02 ngày 27 và 29/7/2020, Công an tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho 364 đồng chí học viên là công an xã, thị trấn bán chuyên trách thuộc các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh.

              Trong thời gian 15 ngày các học viên sẽ được nghe các giảng viên là lãnh đạo phòng Xây dựng phong trào Toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc và các đơn vị nghiệp vụ giới thiệu 12 chuyên đề về: Lịch sử hình thành, phát triển và chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND; Một số vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của chính quyền cơ sở; Tổ chức hoạt động của Công an xã; Một số vấn đề cơ bản về pháp luật, pháp chế và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở; Phát huy quyền làm chủ và thực hiện quy chế dân chủ ở xã, thị trấn; Công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình về an ninh, trật tự ở xã, thị trấn; Vấn đề an ninh nông thôn và Công an xã với công tác đảm bảo ANTT ở xã, thị trấn...

                                               Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cần thiết về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giúp lực lượng công an xã bán chuyên trách cùng lực lượng Công an xã chính quy làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở chỉ đạo các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác tại địa phương.

Vũ Nhung