Công an tỉnh: Tăng cường kiểm tra việc chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân của cán bộ chiến sỹ tại các chốt kiểm soát giao thông, phòng chống dịch bệnh

Đăng ngày: 16/04/2020 - Lượt xem: 412

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình dịch bệnh Covid-19, nhằm tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, quản lý chặt chẽ các phương tiện lưu thông tại các tuyến đường trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định thành lập 13 chốt kiểm soát liên ngành tại các điểm cửa ngõ trên các tuyến giao thông đường bộ chính của tỉnh. Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh đã cử 52 cán bộ chiến sỹ thuộc phòng Cảnh sát giao thông và Công an các huyện, th

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, ngay sau khi các chốt được thành lập, phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an tỉnh đã phân công cán bộ chiến sỹ Đội Điều lệnh thành lập các tổ công tác, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân của cán bộ chiến sỹ tại các chốt kiểm soát giao thông. Qua kiểm tra cho thấy, cán bộ chiến sỹ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo quân số thường trực tại các chốt, chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân; giữ gìn tư thế, lễ tiết tác phong chuẩn mực của người chiến sỹ Công an; đồng thời thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay... nhằm phòng tránh lây nhiễm bệnh. 

 Cán bộ chiến sỹ đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao như phối hợp với các thành viên trong chốt kiểm soát chặt chẽ các phương tiện giao thông đi qua chốt; tuyên truyền, vận động người dân chấp hành Luật giao thông đường bộ và thực hiện nghiêm các khuyến cáo của các cơ quan chức năng về công tác phòng chống dịch bệnh, nhât là trong thời gian thực hiện cách ly xã hội...

Một số hình ảnh kiểm tra Điều lệnh Công an nhân dân tại các chốt:

Thời gian tới, Đội Điều lệnh Công an tỉnh tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra Điều lệnh Công an nhân dân của cán bộ chiến sỹ, đặc biệt là cán bộ chiến sỹ trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ chiến sỹ không chấp hành các quy định tại các tổ, chốt và vi phạm các quy định Điều lệnh Công an nhân dân. Qua đó, góp phần xây dựng những hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an trong việc tham gia cùng cả hệ thống chính trị ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch.

Phương Huyền - Công an tỉnh