Công an tỉnh: Tăng cường tuyên truyền, hưởng ứng Ngày đất ngập nước thế giới năm 2020

Đăng ngày: 26/02/2020 - Lượt xem: 62

Ngày 2/2 hàng năm được chọn là Ngày Đất ngập nước thế giới, đây cũng là ngày Thế giới và Liên hiệp quốc thông qua Công ước về các vùng đất ngập nước (Công ước Ramsar) tại hội nghị Đất ngập nước vào ngày 2/2/1971 tại bờ biển Caspian thuộc thành phố Ramsar, Iran.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò cốt lõi của các vùng đất ngập nước trong việc thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đến sự phát triển của các quốc gia trên thế giới, hàng năm, Ban thư ký Công ước Ramsar đề nghị các quốc gia hưởng ứng, tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước thế giới. Trong đó, ngày Đất ngập nước thế giới năm 2020 có chủ đề là "Đất ngập nước là động lực của sự sống - Hãy bảo tồn đất ngập nước".

          Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ chiến sỹ trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, đặc biệt là bảo tồn các vùng đất ngập nước, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Công văn chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Đất ngập nước thế giới. Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Công an, Công an tỉnh về bảo vệ môi trường; trọng tâm là: Luật bảo vệ môi trường năm 2014; Luật đa dạng sinh học năm 2008; Chỉ thị số 25 ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về "Một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường"; Quyết định số 2629 ngày 01/7/2016 của Bộ Công an về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu trong Bộ Công an giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chiến lược Quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tâm nhìn đên năm 2030; Điện số 487 ngày 07/11/2019 của Giám đốc Công an tỉnh về đảm bảo an ninh, an toàn nguồn nước... Phổ biến, quán triệt đến cán bộ chiến sỹ các nội dung về bảo vệ đất ngập nước tại các cuộc họp giao ban tại cơ quan, đơn vị. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng các chương trình tuyên truyền theo chủ đề về Ngày đất ngập nước thế giới; Công ước về các vùng đất ngập nước (Công ước Ramsar); tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước, dừng các hoạt động gây suy thoái các vùng đất ngập nước và thúc đẩy phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái... Đồng thời, phát động cán bộ chiến sỹ tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, làm sạch nguồn nước như: tập trung thu gom, xử lý chất thải, rác thải; vệ sinh cơ quan, đơn vị; trồng và chăm sóc cây xanh; nghiêm cấm đổ chất thải, rác thải chưa qua xử lý vào hệ thống nguồn nước tại ao, đầm, hồ, sông... gây ô nhiễm nguồn nước.

Hình minh họa (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thông tấn xã Việt Nam, Internet)

          Việc tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng ngày Đất ngập nước thế giới trong lực lượng Công an tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an các đơn vị, địa phương về vai trò, tầm quan trọng của các vùng ngập nước, từ đó, tích cực tham gia vào công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học đặc biệt là đa dạng sinh học tại các vùng đất ngập nước.

         

Công ước về các vùng đất ngập nước (Công ước Ramsar) có tầm quan trọng quốc tế, đặc biệt là nơi cư trú của các loài chim nước là cam kết chung của các quốc gia trên thế giới để bảo tồn và sử dụng khôn khéo các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế.

Hiện nay, Công ước có 171 quốc gia thành viên với 2.375 khu Ramsar (thuộc danh sách các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế). Việt Nam đã ký gia nhập Công ước Ramsar vào năm 1989, là thành viên thứ 50, đồng thời là quốc gia đầu tiên của Đông Nam Á tham gia Công ước này.

Việt Nam đã được Ban thư ký Công ước Ramsar công nhận có 09 khu Ramsar (Vườn quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định; vùng ngập nước Bầu Sấu - Vườn quốc gia Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai; Vườn quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn; Vườn quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp; Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau; Vườn quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Vườn quốc gia U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang; Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Láng Sen, tỉnh Long An và Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, tỉnh Ninh Bình). (Theo Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an)

                                      

Phương Huyền - Công an tỉnh