Công an tỉnh: Tăng cường tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Đăng ngày: 22/11/2019 - Lượt xem: 96

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an và hướng dẫn của Cục công tác Đảng và công tác chính trị, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tăng cường triển khai các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tích cực phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương và của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sỹ và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác quốc phòng toàn dân; những thành tựu, kết quả đạt được trong công tác quốc phòng toàn dân 30 năm qua; tiếp tục khẳng định vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập trung tuyên truyền về quá trình xây dựng, trưởng thành, truyền thống vẻ vang và công lao, đóng góp to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 75 năm qua. Tuyên truyền về các hoạt động nhằm tôn vinh, tri ân các thương binh, anh hùng liệt sỹ và lớp cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Hình minh họa (nguồn: Internet)

Căn cứ tình hình thực tiễn, Công an các đơn vị, địa phương tổ chức sinh hoạt chính trị, hoạt động về nguồn, dâng hương, tri ân các thương binh, anh hùng liệt sỹ, tọa đàm, giao lưu, gặp mặt các nhân chứng lịch sử.... nhằm giáo dục cho cán bộ chiến sỹ về đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân của Đảng, Nhà nước ta; 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. Chỉ đạo phòng Công tác Đảng và công tác chính trị chủ động xây dựng các tin, bài, phòng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; tuyên truyền về hiệu quả phối hợp giữa hai ngành Công an và Quân đội trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động tuyên truyền yêu cầu phải được tiến hành thường xuyên, kết hợp nhiều hình thức phong phú, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Phương Huyền – Công an tỉnh