Hoạt động của Công an tỉnh
Đăng ngày: 07/06/2021 - Lượt xem: 441
Công an tỉnh: Tham dự Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 8

Sáng ngày 5/6/2021, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt nội dung Bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.

Cùng tham dự có các đồng chí Nguyễn Duy Hưng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Trần Quốc Toản - Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Quốc Văn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Hưng Yên

Tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh Hưng Yên có đồng chí Phạm Văn Đôn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, các Bí thư Chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Duy Hưng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy quán triệt nội dung Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam".

Tiếp đó, đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày “Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Theo Kế hoạch, công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phải được các cấp ủy tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, chất lượng và hiệu quả cao; tăng cường đối thoại, luận giải và thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị và công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trong tình hình hiện nay.

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trình bày Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và trách nhiệm cụ thể của các tập thể, cá nhân, từ đó đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống. Trong đó, chú trọng đẩy nhanh phát triển kinh tế gắn với công nghiệp, hiện đại, nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao; kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với ổn định xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, gắn trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ; đẩy mạnh cải cách tư pháp, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ yêu cầu: toàn thể cán bộ, đảng viên toàn tỉnh, nhất là các đồng chí cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện cần quán triệt sâu sắc quan điểm mang tính cốt lõi về chủ đề Đại hội XIII của Đảng; Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh; việc tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng phải gắn liền tuyên truyền nội dung cốt lõi bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy rà soát bổ sung và có biện pháp để chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tổ chức xã hội chịu trách nhiệm đối với việc xây dựng, bổ sung Chương trình hành động; hàng năm kiểm điểm tiến độ thực hiện Chương trình hành động đã đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các chương trình, đề án thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, nhất là những đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19; hoàn thành thu hoạch vụ lúa xuân và chuẩn bị gieo cấy vụ mùa bảo đảm thời vụ; tăng cường xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản, hàng hóa cho nông dân; chú trọng công tác phòng, chống lụt bão; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là các gia đình chính sách và đối tượng bảo trợ xã hội…

                                                                             Vũ Nhung

Tin liên quan