Công an tỉnh: Tham gia hội nghị trực tuyến phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 do Bộ Công an tổ chức

Đăng ngày: 26/06/2019 - Lượt xem: 109

Ngày 24/6/2019, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng. Tham gia hội nghị, tại đầu cầu Công an tỉnh Hưng Yên có đồng chí Đại tá Phạm Văn Đôn – Phó Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí là thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Kế hoạch số 110/KH-BCA-V03 ngày 04/4/2019 của Bộ Công an về việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng trong Công an nhân dân và những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 được xây dựng và ban hành trên cơ sở kế thừa những ưu điểm và khắc phục những hạn chế, bất cập qua 10 năm thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 (đã được sửa đổi năm 2007 và 2012). Luật gồm có 10 chương với 96 điều, quy định rõ trách nhiệm phòng ngừa và việc phát hiện tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng; xử lý tham nhũng và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng... Theo quy định, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2019.

Công an tỉnh Hưng Yên tham gia hội nghị trực tuyến

Đồng chí Đại tá Phạm Văn Đôn – Phó Giám đốc Công an tỉnh tham dự hội nghị

trực tuyến tại đầu cầu Công an tỉnh Hưng Yên

Công an tỉnh Hưng Yên tham gia hội nghị trực tuyến

       Thông qua hội nghị nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ, hiểu biết pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng cho lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ Công an các đơn vị, địa phương; giúp cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân thống nhất nhận thức, nắm vững và triển khai thi hành hiệu quả các quy định của pháp luật trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Phương Huyền – Công an tỉnh