Công an tỉnh: Tham gia hội nghị trực tuyến quán triệt quy định của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong Công an nhân dân và quy định của Đảng ủy Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương

Đăng ngày: 24/06/2019 - Lượt xem: 111

Sáng 18/6/2019, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong CAND và Quy định của Đảng ủy Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, ủy viên Ban Thường vụ và người đứng đầu công an các đơn vị, địa phương cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong toàn lực lượng CAND.

    Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công chủ trì hội nghị.

          Đại tá Đỗ Đình Hào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì hội nghị hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên; cùng các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh; đại diện cấp ủy lãnh đạo, Công an các đơn vị, địa phương.

 

Công an tỉnh tham gia Hội nghị trực tuyến

 

          Tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã trực tiếp quán triệt những nội dung cơ bản và những điểm mới trong Quy định số 192-QĐ/TW ngày 18/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong CAND Việt Nam và nội dung Quy định số 01-Qđi/ĐUCA-X03 của Đảng ủy Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương. Đồng chí nhấn mạnh đây là văn bản rất quan trọng của Bộ Chính trị và Đảng ủy Công an Trung ương nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Công an, công tác xây dựng Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

          Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh việc thực hiện tốt các Quy định sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong CAND trong sạch, vững mạnh, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng CAND. Vì vậy, cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy Công an các đơn vị địa phương và từng CBCS, đảng viên, cần nắm vững nội dung cơ bản và quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị và Đảng ủy Công an Trung ương; khẩn trương có kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Tập trung kiện toàn các tổ chức đảng, đội ngũ cấp ủy theo Quy định của Bộ Chính trị; đẩy mạnh thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu đơn vị.

          Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã triển khai Kế hoạch số 138-KH/ĐUCA ngày 10/6/2019 của Đảng ủy Công an tỉnh về tổ chức quán triệt Quy định số 192-QĐi/TW, ngày 18/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Công an nhân dân Việt Nam, Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Quy định số 01-QĐ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương và Quy định số 1506-QĐ/TU của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đồng chí đề nghị cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt nghiêm túc tại đơn vị, địa phương để đảng viên và CBCS thực hiện.

Hải Yến – Công an tỉnh