Công an tỉnh: Tích cực luyện tập, chuẩn bị tham gia diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017

Đăng ngày: 21/09/2017 - Lượt xem: 1409

Thực hiện Kế hoạch tham gia diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Hưng Yên năm 2017, Công an tỉnh đã thành lập các Tiểu ban chuyên trách, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng Tiểu ban, từng bộ phận, đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng luyện tập theo đúng kịch bản tổng thể của chương trình.

 

Đồng chí Đại tá Đỗ Đình Hào, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập của Công an tỉnh

chủ trì cuộc họp phân công nhiệm vụ cho các Tiểu ban chuyên trách

 

     Đến nay, các Tiểu ban đã cơ bàn hoàn thiện các phần việc được giao từ dự thảo văn kiện, xây dựng Kịch bản, lời thuyết minh diễn tập, hậu cần, trang trí khánh tiết, tuyên truyền, khen thưởng... đến tổ chức luyện tập các phương án. Các lực lượng tham gia huấn luyện, thực binh đã không quản thời tiết nắng mưa, tích cực luyện tập vào tất cả các ngày trong tuần.

 

Không quản thời tiết nắng nóng, các lực lượng tham gia diễn tập vẫn tích cực luyện tập chuẩn bị cho buổi diễn tập chính thức

 

     Ngày 14/9, Công an tỉnh đã tổ chức hợp luyện lần I, qua đánh giá, các bộ phận đã cơ bản đáp ứng được các yêu cầu đề ra, các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh đã đánh giá cao nỗ lực chuẩn bị, luyện tập của các đơn vị tham gia và chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình hợp luyện để các đơn vị có phương án khắc phục, rút kinh nghiệm. Tin tưởng rằng, với sự tích cực chuẩn bị, luyện tập của các lực lượng tham gia, buổi diễn tập chính thức diễn ra vào ngày 26/9 tới đây sẽ thành công, tốt đẹp.

 

Phương Huyền - Công an tỉnh