Công an tỉnh: Tích cực tuyên truyền, hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019 và triển khai các nhiệm vụ phòng chống thiên tai

Đăng ngày: 18/05/2019 - Lượt xem: 86

Thực hiện chủ đề của Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019 “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng”, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia và triển khai các nhiệm vụ phòng chống thiên tai, trong đó, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền.

Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019 được tổ chức thực hiện từ ngày 15 đến ngày 22/5/2019. Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019 kết hợp đẩy mạnh công tác phòng ngừa, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sỹ và nhân dân trong phòng chống và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với các tình huống thiên tai trước mùa mưa bão. Chú trọng công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm phòng chống thiên tai; chủ động phòng ngừa, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường và xâm phạm đê điều. Đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai; phổ biến cho cán bộ chiến sỹ và nhân dân về các kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với thiên tai; sự vào cuộc của lực lượng Công an toàn tỉnh trong công tác phòng, chống thiên tai, nhất là công tác phòng chống lụt bão và công tác đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường và xâm phạm đê điều. Công an các đơn vị, địa phương chủ động triển khai các phương án đảm bảo an toàn trụ sở cơ quan, đơn vị trước mùa mưa bão; đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông; phối hợp với các lực lượng tổ chức giúp nhân dân di rời, sơ tán, khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra.

Lực lượng Công an tích cực tuyên truyền, nâng cao kiến thức,

kỹ năng cho các chủ tàu thuyền, chủ bến bãi trong phòng, chống thiên tai

CBCS phòng Hậu cần – Kỹ thuật thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị

và dụng cụ thiết yếu phục vụ cho công tác cứu nạn, cứu hộ

Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ chiến sỹ và nhân dân trong việc triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó và giảm nhẹ rủi ro do thiên tai gây ra; qua đó, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phòng chống thiên tai.

Phương Huyền – Công an tỉnh