Công an tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng

Đăng ngày: 17/10/2019 - Lượt xem: 195

Ngày 15/10/2019, Công an tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong lực lượng Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự hội nghị có đồng chí Đại tá Đỗ Đình Hào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

 Toàn cảnh hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo Kế hoạch, Công an các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Chủ động nắm tình hình, triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các âm mưu, hoạt động kích động, phá hoại của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, phản động, đảm bảo an ninh, an toàn trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội. Thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp nắm bắt tình hình và tham mưu giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự và các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội. Tập trung lực lượng, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác; tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội. Căn cứ chức năng và nhiệm vụ cụ thể được giao, Công an các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng Kế hoạch, phương án bảo vệ các hoạt động của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; đảm bảo công tác trực ban, trực chiến; chế độ thông tin, báo cáo và công tác phối hợp với các đơn vị, địa phương trong triển khai các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự Đại hội.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tham dự hội nghị

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong lực lượng Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tiến hành chuẩn bị các điều kiện phục vụ tổ chức Đại hội Chi bộ, Đảng bộ cơ sở như chuẩn bị văn kiện, nhân sự Đại hội; cơ cấu, số lượng Đại biểu, bầu Đại biểu Dự Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh và thời gian, thủ tục tiến hành Đại hội; việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau Đại hội... Công tác chuẩn bị Đại hội yêu cầu phải thực hiện theo đúng Điều lệ Đảng, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước. Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tổ chức phục vụ và Tổ giúp việc các Tiểu ban Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Lựa chọn 2 chi bộ, đảng bộ cơ sở là chi bộ An ninh đối nội và đảng bộ Cảnh sát hình sự tổ chức Đại hội điểm trước ngày 10/4/2020 để rút kinh nghiệm chỉ đạo tổ chức các Đại hội chi bộ, đảng bộ còn lại trong Đảng bộ Công an tỉnh.

         

Phương Huyền – Công an tỉnh