Công an tỉnh: Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch “Xây dựng người chiến sỹ Công an mẫu mực, vì nhân dân phục vụ”

Đăng ngày: 21/05/2018 - Lượt xem: 114

Ngày 18/5/2018, Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch “Xây dựng người chiến sỹ Công an mẫu mực, vì nhân dân phục vụ”; nói chuyện chuyên đề “Văn hóa giao tiếp, ứng xử theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND” và giới thiệu cuốn sách “CAND Việt Nam với tác phẩm tư cách người Công an cách mệnh của Hồ Chí Minh”.

  Dự Hội nghị có các đồng chí Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện khoa học nghiên cứu nhân tài – nhân lực quốc gia Việt Nam; đồng chí Đại tá Phạm Văn Đôn – Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn và đồng chí Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

          Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Phạm Văn Đôn – Phó Giám đốc Công an tỉnh đã triển khai Kế hoạch “Xây dựng người chiến sỹ Công an mẫu mực, vì nhân dân phục vụ” theo 08 tiêu chí về xây dựng người chiến sỹ Công an mẫu mực và 06 tiêu chí vì nhân dân phục vụ. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng cho biết, việc xây dựng và triển khai Kế hoạch xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng của Công an tỉnh; góp phần xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị, tư tưởng, tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn hóa, văn minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sỹ Công an toàn tỉnh.

 

Đồng chí Đại tá Phạm Văn Đôn – Phó Giám đốc Công an tỉnh triển khai Kế hoạch

“Xây dựng người chiến sỹ Công an mẫu mực, vì nhân dân phục vụ”

 

          Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo nói chuyện chuyên đề về “Văn hóa giao tiếp, ứng xử theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND”. Trong khuôn khổ của bài nói chuyện, đồng chí Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo đã kể lại những câu chuyện ý nghĩa về cách ứng xử nhân văn, tinh tế của Bác; về 6 điều Bác dạy CAND; từ đó rút ra những bài học về văn hóa giao tiếp, ứng xử theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND đối với cán bộ chiến sỹ Công an đặc biệt là đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ trong lực lượng Công an. Đồng chí cũng đã giới thiệu về những điểm nổi bật và ý nghĩa thiết thực của việc nghiên cứu cuốn sách “CAND Việt Nam với tác phẩm tư cách người Công an cách mệnh của Hồ Chí Minh” của tác giả Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sỹ Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật xuất bản năm 2017.

 

Đồng chí Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo nói chuyện chuyên đề về

“Văn hóa giao tiếp, ứng xử theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND”

 

 

Đồng chí Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo và đồng chí Phó Giám đốc trao sách cho

 đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương

 

          Sau bài nói chuyện, đồng chí Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo và đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao những cuốn sách “CAND Việt Nam với tác phẩm tư cách người Công an cách mệnh của Hồ Chí Minh” do Cục Công tác chính trị cấp cho Công an tỉnh cho đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương để làm tài liệu nghiên cứu, sinh hoạt, phổ biến trong đơn vị.  

Phương Huyền – Công an tỉnh