Công an tỉnh: Tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho cán bộ chiến sỹ năm 2019

Đăng ngày: 02/10/2019 - Lượt xem: 280

Từ ngày 23/9 đến ngày 27/9/2019, Ban tổ chức tập huấn Điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an tỉnh đã tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho cán bộ chiến sỹ Công an các đơn vị, địa phương.

Cán bộ chiến sỹ tham gia kiểm tra được bắn súng CZ75, bài 1, đứng bắn không có bệ tì vào mục tiêu bia số 4A, cự li 25m. Mỗi đồng chí được bắn 8 viên, trong đó có 3 viên bắn thử và 5 viên bắn tính điểm, điểm đạt yêu cầu là từ 25 điểm trở lên. Đợt kiểm tra nhằm đánh giá kết quả huấn luyện, năng lực sử dụng các loại vũ khí của cán bộ chiến sỹ trong lực lượng Công an toàn tỉnh. Những đồng chí đạt kết quả xuất sắc sẽ được lựa chọn, bồi dưỡng để đại diện cho Công an tỉnh tham gia các hội thi do Bộ Công an tổ chức.

Cán bộ chiến sỹ tham gia kiểm tra

Ban tổ chức tập hợp kết quả kiểm tra của cán bộ chiến sỹ

          Qua kiểm tra, giúp Ban tổ chức tập huấn Điều lệnh, quân sự, võ thuật của Công an tỉnh rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác huấn luyện; đồng thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao trình độ, khả năng sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ cho cán bộ chiến sỹ, góp phần phát huy năng lực, sức chiến đấu của cán bộ chiến sỹ nhằm đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tỉnh hình mới.

Phương Huyền – Công an tỉnh