Công an tỉnh: Tổ chức tập huấn, quán triệt, triển khai Thông tư số 53/2016/TT-BCA và Chương trình khai báo, tiếp nhận, quản lý thông tin tạm trú của người nước ngoài trên Internet

Đăng ngày: 03/07/2017 - Lượt xem: 1121

Ngày 27/6/2017, Công an tỉnh tổ chức tập huấn, quán triệt, triển khai Thông tư số 53/2016/TT-BCA và Chương trình khai báo, tiếp nhận, quản lý thông tin tạm trú của người nước ngoài trên Internet cho lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ các phòng nghiệp vụ, đội an ninh Công an các huyện, thành phố và đại diện công an các xã, thị trấn, các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú. Đồng chí Đại tá Trần Văn Dự, phó Cục trưởng Cục xuất nhập cảnh – Bộ Công an và đồng chí Đại tá Phạm Đăng Khoa, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đế

Đồng chí Đại tá Phạm Đăng Khoa – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

          Tại lớp tập huấn, đồng chí phó Cục trưởng đã quán triệt một số quy định tại Thông tư 53 có liên quan đến công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài và các nội dung liên quan đến các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú. Đồng thời, giới thiệu chương trình tiếp nhận, quản lý tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam ở trong nước.

          Sau khi nghe đồng chí chuyên viên của Cục xuất nhập cảnh hướng dẫn cách thức vận hành chương trình khai báo, tiếp nhận, quản lý, khai thác thông tin tạm trú của người nước ngoài trên Internet. Công an các đơn vị, địa phương và các phòng nghiệp vụ liên quan đã tham gia các ý kiến về những khó khăn, vướng mắc, bất cập cũng như kiến nghị, đề xuất trong công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài theo chức năng, địa bàn, lĩnh vực được phân công, phân cấp quản lý.

          Thông qua tập huấn đã giúp lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ triển khai thực hiện đúng các quy định về quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài theo Thông tư 53, qua đó đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, khai thác hiệu quả các tiện ích của hệ thống khai báo tạm trú trên Internet.

                                                                Phương Huyền-Công an tỉnh