Công an tỉnh: Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020

Đăng ngày: 22/11/2019 - Lượt xem: 458

Giám đốc Công an tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020.

Theo Kế hoạch, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng chức năng và Công an các huyện, thành phố, thị xã tăng cường tuyên truyền các quy định của Nhà nước về việc thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, trong đó tập trung tuyên truyền các quy định của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định việc thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Tập trung tuyên truyền về quyền lợi và trách nhiệm của công dân để người dân, đặc biệt là công dân trong độ tuổi nhập ngũ nâng cao nhận thức, tự nguyện đăng ký, vận động người thân đủ tiêu chuẩn đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Yêu cầu phòng Tổ chức cán bộ và Công an các huyện, thành phố, thị xã làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc tuyển chọn công dân theo đúng quy định, đảm bảo khách quan, dân chủ và công bằng; tuyển chọn những công dân đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, sức khỏe, tiêu chuẩn về chính trị và trình độ học vấn.

Năm 2020, Công an tỉnh Hưng Yên được Bộ Công an giao tuyển chọn 155 công dân (154 công dân nam và 1 công dân nữ), trong đó, tuyển cho các đơn vị thuộc Bộ Công an 55 công dân và tuyển cho Công an tỉnh Hưng Yên 100 công dân.

Đối tượng được tuyển chọn là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hưng Yên. Công dân được tuyển chọn phải đảm bảo về sức khỏe và các tiêu chuẩn chính trị; tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên; có độ tuổi từ đủ 18 đến hết 25 tuổi (đối với Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động: quy định độ tuổi của công dân nam là từ đủ 18 đến hết 22 tuổi); công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi.  

Lễ bế giảng lớp huấn luyện chiến sỹ nghĩa vụ trong Công an nhân dân

nhập ngũ năm 2019

Công dân có đủ tiêu chuẩn sẽ được xét duyệt hồ sơ tuyển chọn, khám sức khỏe và thẩm tra, xác minh lý lịch theo quy định. Hồ sơ tuyển chọn công dân tham gia Công an nhân dân bao gồm: Tờ khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (có xác nhận của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi cư trú, dán ảnh 4x6cm và đóng dấu giáp lai); Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự (bản sao có công chứng); Giấy khai sinh (bản sao công chứng); Bằng tốt nghiệp và học bạ THPT hoặc các văn bằng, chứng chỉ khác về trình độ học vấn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (bản sao công chứng); Bản thẩm tra lý lịch (dán ảnh 4x6cm và đóng dấu giáp lai); Giấy khám sức khỏe (theo mẫu của Bộ Công an); Lệnh gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Căn cứ số lượng chỉ tiêu, đặc điểm, tình hình ở các địa phương, Giám đốc Công an tỉnh đã dự kiến phân bổ chỉ tiêu cho Công an các huyện, thành phố, thị xã để tuyển chọn công dân trên địa bàn tỉnh thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020.

Từ năm 2020, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là 24 tháng

(Ảnh minh họa – Nguồn: Internet)

Theo Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ, từ năm 2020, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là 24 tháng. Trong thời gian phục vụ tại ngũ và sau khi xuất ngũ, hạ sỹ quan, chiến sỹ nghĩa vụ được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định. Hạ sỹ quan, chiến sỹ nghĩa vụ trong thời gian tại ngũ được bố trí ăn, ở tập trung; được đảm bảo chế độ phụ cấp hàng tháng và chăm sóc sức khỏe khi bị ốm đau. Hạ sỹ quan, chiến sỹ nghĩa vụ có thời gian phục vụ tại ngũ từ 15 tháng trở lên được xét, dự tuyển vào các học viên, trường Công an nhân dân; hết thời hạn phục vụ tại ngũ được  xét chuyển sang chế độ chuyên nghiệp theo tỷ lệ và quy định của Bộ Công an để phục vụ lâu dài trong lực lượng Công an nhân dân.

Phương Huyền - Công an tỉnh