Hoạt động của Công an tỉnh
Đăng ngày: 18/11/2020 - Lượt xem: 153
Đảng bộ Công an tỉnh: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2020

Sáng ngày 16/11/2020, Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2020. Tham gia lớp bồi dưỡng có 26 đảng viên thuộc 11 Chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh. Dự lễ khai giảng có đồng chí Đại tá Phạm Văn Đôn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng chí Đại tá Phạm Văn Đôn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

       Trong thời gian 7 ngày (từ ngày 16 đến 22/11), các học viên sẽ được các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cở sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

                           

Toàn cảnh Lễ khai giảng

       Kết thúc chương trình học, các học viên được viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập.

Vũ Nhung  

Tin liên quan