Đảng bộ Công an tỉnh Làm tốt công tác phát triển đảng viên nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đăng ngày: 23/06/2020 - Lượt xem: 808

Công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần xây dựng, nâng cao sức chiến đấu, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn kế thừa cho các tổ chức cơ sở đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh đã ban hành các Nghị quyết, Kế hoạch để chỉ đạo các Chi bộ, đảng bộ trực thuộc tập trung bồi dưỡng, chăm lo, đào tạo, phát triển nguồn đảng viên.

     Là lực lượng nòng cốt, trực tiếp tham gia vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sỹ CAND phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên.

     Ngay từ đầu nhiệm kỳ, cũng như trong Nghị quyết lãnh đạo công tác Công an hàng năm, Đảng ủy Công an tỉnh đều quan tâm đến công tác phát triển đảng trong Đảng bộ, mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới... Trên cơ sở Nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh, các cấp ủy cơ sở tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ phát triển đảng viên; chú trọng khâu tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp, giao nhiệm vụ để rèn luyện, thử thách, quan tâm đối tượng là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Chỉ đạo Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho Đoàn viên Thanh niên; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, về nguồn và các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa gắn với quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy CAND; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và Kế hoạch "Xây dựng người chiến sỹ công an mẫu mực, vì nhân dân phục vụ". Thông qua đó phát hiện những quần chúng, đoàn viên, hội viên ưu tú, giới thiệu cho đảng bồi dưỡng và kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Quy trình xét kết nạp, chuyển đảng chính thức đều được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn và quy định. Hồ sơ đề nghị kết nạp đảng được tiến hành chặt chẽ từ chi bộ, tuân thủ trình tự xét duyệt, thẩm tra lý lịch. Tổ chức tốt việc tiếp nhận, kiểm tra và thẩm định hồ sơ kịp thời và đúng thủ tục quy định.

Chi bộ Công tác Đảng và công tác chính trị tổ chức kết nạp đảng viên mới

    Bằng các hình thức, biện pháp, cách làm hiệu quả, thiết thực, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công an tỉnh đã kết nạp được 212 quần chúng ưu tú vào Đảng, công nhận đảng viên chính thức cho 270 đồng chí. Số đảng viên mới được kết nạp đều đảm bảo chất lượng, phát huy tác dụng tốt, luôn là nhân tố tích cực trong thực hiện công tác chuyên môn. Đảng ủy cũng luôn quan tâm giáo dục nâng cao chất lượng đảng viên. 100% đảng viên dự bị được nghiên cứu, học tập chương trình lý luận chính trị cơ bản và các yêu cầu khác theo quy định, do vậy luôn có nhận thức chính trị đúng đắn, phấn đấu rèn luyện tốt. 100% đảng viên dự bị được chuyển Đảng chính thức đúng thời hạn. Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Công an tỉnh phấn đấu kết nạp từ 120 đến 150 đảng viên mới./.

                                                                   Phương Nhung