Tin hoạt động Công an tỉnh
Đăng ngày: 01/12/2021 - Lượt xem: 260
Đảng ủy Công an tỉnh Hưng Yên: Kiểm điểm, đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh năm 2021

Ngày 30/11/2021, Đảng ủy Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Văn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng, Ủy ban kiểm tra và các Ban xây dựng Đảng trực thuộc Tỉnh ủy.

Tại Hội nghị, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá về việc xây dựng tập thể lãnh đạo, quản lý; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2021; việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19. Sau khi kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ, từng đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh đã nghiêm túc kiểm điểm về lập trường, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong lề lối làm việc, việc thực hiện chế độ nêu gương; việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đầu hàng năm; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết về nhiệm vụ công tác Công an trong năm 2021.

Theo đó, trong năm 2021, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao, tập thể Ban thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, hiệu quả các mặt công tác Công an; nhiều chỉ tiêu công tác đã đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Ban thường vụ Đảng ủy đã tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ chiến sỹ. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, cấp ủy cấp trên, đặc biệt là việc ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Kế hoạch “Xây dựng người chiến sỹ Công an mẫu mực, vì nhân dân phục vụ”... Chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…. Dưới sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng Công an toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, xung kích tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; qua đó đã xuất sắc lập nhiều thành tích, chiến công trên các mặt công tác, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ công tác Công an của tập thể Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh nói chung, trong đó có vai trò trách nhiệm của các đồng chí trong Ban Thường vụ nói riêng. Chỉ đạo công tác trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, vai trò gương mẫu của người lãnh đạo để cán bộ, chiến sỹ học tập và noi theo. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, quản lý cư trú, quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo…; đặc biệt là tăng cường nắm tình hình, tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, đảm bảo an toàn, an ninh trên không gian mạng, xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ, quá tải; quan tâm xây dựng lượng Công an chính quy tại cơ sở, nhất là đảm bảo các điều kiện công tác cần thiết cho cán bộ chiến sỹ Công an xã…

Phương Huyền – Công an tỉnh

Tin liên quan