Đảng ủy Công an Trung ương: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Đăng ngày: 26/05/2020 - Lượt xem: 124

Đảng ủy Công an Trung ương vừa tổ chức Hội nghị “Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; những điểm mới trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và báo cáo viên trong Công an nhân dân. Hội nghị được tổ chức trực tuyến giữa điểm cầu của Bộ Công an (Hà Nội) đến phòng họp trực tuyến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã được PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương thông báo nhanh nội dung, kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và những điểm mới trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đây là những nội dung hết sức quan trọng, những chủ trương, định hướng lớn của Đảng được quyết định tại hội nghị.

Công an tỉnh Hưng Yên tham gia hội nghị trực tuyến

          Theo đó, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 11/5 đến ngày 14/5/2020, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp Hội nghị lần thứ 12 để thảo luận, cho ý kiến về: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII của Đảng; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

          Sau hội nghị, Ban Tổ chức đề nghị các đại biểu tổ chức phổ biến, quán triệt đến đảng viên, cán bộ, chiến sỹ của đơn vị những nội dung đã được trình bày tại hội nghị.

Phương Huyền - Công an tỉnh