Tin an ninh trật tự
Đăng ngày: 09/09/2021 - Lượt xem: 224
Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư kiểm tra kết quả lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương đối với BTV Đảng ủy Công an tỉnh

Ngày 08/9/2021, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Phan Xuân Thủy – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác tại Đảng ủy Công an tỉnh.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Lê Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy, đại diện các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy. Phục vụ đoàn kiểm tra có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, đại diện lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Công an tỉnh.         

Báo cáo của Đảng ủy Công an tỉnh đã nêu rõ: Những năm qua Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trong đó có Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trong đó, coi xây dựng Đảng là một trong những khâu đột phá; chú trọng nêu cao tính gương mẫu, năng động của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị. Nhằm cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện, điển hình như: ban hành “Kế hoạch xây dựng người chiến sỹ Công an mẫu mực, vì nhân dân phục vụ”;  Quy định nhận xét đánh giá, phân loại thi đua hàng tháng đối với cán bộ, chiến sỹ; Kế hoạch về thực hiện Thông tư số 27 của Bộ Công an quy định về Quy tắc ứng xử của Công an nhân dân…

Cấp ủy, lãnh đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở và đảng viên, cán bộ chiến sỹ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, thể hiện tư thế, lễ tiết, tác phong, thái độ nghiêm túc khi giải quyết công việc, tiếp xúc với nhân dân; phòng chống tham nhũng, lãng phí; qua đó, xây dựng những hình ảnh đẹp về lực lượng Công an tỉnh trong lòng nhân dân, nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên dũng cảm, tiêu biểu, đạt thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tận tụy với công việc, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, được các cấp khen thưởng.

Qua việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp và toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân... Nâng cao tinh thần thẳng thắn trong công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên thực hiện nghiêm túc; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tăng cường, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; thường xuyên “tự soi, tự sửa”, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, từng bước chuẩn hóa các quy tắc ứng xử văn hóa, văn minh; xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị vững vàng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sỹ Công an; cùng với việc thực hiện các phong trào thi đua khác đã tạo động lực thúc đẩy đảng viên, cán bộ chiến sỹ hăng hái thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra

 Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận, làm rõ các vấn đề liên quan đến công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương tại Đảng ủy Công an tỉnh. Trên cơ sở đó, chỉ ra những ưu, khuyết điểm, những khó khăn, vướng mắc cùng giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, chất lượng, bám sát theo các nội dung yêu cầu kiểm tra của Đảng ủy Công an tỉnh. Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương đến các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Cụ thể là đã xây dựng, ban hành được nhiều chương trình, kế hoạch và có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương, gắn kết chặt chẽ với các phong trào, cuộc vận động của Bộ Công an trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; qua đó đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, nhất là những mặt công tác lớn, trọng tâm. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy Công an tỉnh cần tập trung nghiên cứu, tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương, gắn với chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an tỉnh “chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, trọng tâm là chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo các yêu cầu về chính trị, đạo đức, nghiệp vụ; nâng cao hiệu quả các nhiệm vụ công tác Công an; thực hiện tốt vấn đề nêu gương, phát hiện vi phạm, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.... Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Phương Huyền – Công an tỉnh

Tin liên quan