Hoạt động đoàn thanh niên
Đăng ngày: 07/06/2021 - Lượt xem: 306
ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG AN TỈNH HƯNG YÊN TỔ CHỨC SINH HOẠT CHÍNH TRỊ

KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC (05/6/1911 - 05/6/2021)

Cách đây 110 năm vào ngày 5/6/1911 tại bến cảng nhà rồng, Hồ Chí Minh lúc đó tên là Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng trên con tàu Đô đốc Latouche-Tréville lên đường sang Pháp với tên gọi Văn Ba để học hỏi những điều mà Người cho là "tinh hoa và tiến bộ" từ các nước phương Tây nhằm thực hiện công cuộc giải phóng Việt Nam khỏi ách thuộc địa của Thực dân Pháp.

Từ chuyến đi lịch sử của 110 năm về trước, Bác Hồ đã tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam rực rỡ cho đến ngày nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất của nhân loại, Người đã sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

Thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021; đồng thời, nhằm tuyền truyền 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, chiều ngày 04/6/2021, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường nước đến cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên và xem phim tư liệu về quá trình ra đi tìm đường cứu của Người.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt chính trị: 

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh

Tin liên quan