Ghi nhận về kết quả triển khai thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Đề án cư trú trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 28/05/2019 - Lượt xem: 174

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG) là tập hợp những thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Việc xây dựng CSDLQG về dân cư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng cho công tác quản lý hành chính theo hướng hiện đại. Đặc biệt, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính sẽ góp phần giảm thời gian và chi phí cho nhân dân, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, từng bước xây dựng Chính phủ điện tử văn minh, hiện đại.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh

hướng dẫn thủ tục kê khai thông tin cho người dân

  Xác định được vị trí và vai trò quan trọng của CSDLQG về dân cư, ngày 08/6/2013 Thủ tướng chính phủ đã ra Quyết định số 896/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư, giai đoạn 2013-2020” (viết tắt là Đề án 896). Ngày 26/11/2015, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ký Quyết định số 2083/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án CSDLQG về dân cư và giao cho Bộ Công an chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện để sớm đưa hệ thống vào khai thác, sử dụng. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an, ngày 19/12/2017 UBND tỉnh đã ra Quyết định số 3226/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án   “ Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước về cư trú trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025” (viết tắt là đề án cư trú” giao cho Công an tỉnh là đơn vị Thường trực, trực tiếp tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện đề án.

Với trách nhiệm là cơ quan thường trực trong việc thực hiện đề án Đề án 896 và Đề án cư trú của tỉnh, ngay từ đầu năm 2018, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Đề án cư trú trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố xác định rõ việc thu thập thông tin dân cư là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Bên cạnh đó Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch, triển khai thực hiện Đề án 896 và Đề án cư trú trên địa bàn tỉnh; tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, thu thập thông tin dân cư và công tác đăng ký quản lý cư trú trong lực lượng Công an toàn tỉnh. Thành lập tổ chuyên trách thực hiện các Đề án của Công an tỉnh. Liên tiếp ban hành các văn bản chỉ đạo Công an các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin dân cư trên địa bàn. Đồng thời lựa chọn các địa phương làm điểm, sau đó rút kinh nghiệm để triển khai các địa phương tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Văn Phóng- Chủ tịch UBND tỉnh

phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai thực hiện Đề án 896 và Đề án cư trú trên  địa bàn tỉnh

          Là đơn vị chủ công trong công tác triển khai thực hiện Đề án 896 và Đề án cư trú trên địa bàn tỉnh, phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, thị xã và Công an các xã, phường, thị trấn tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để người dân hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thu thập thông tin dân cư và các trình tự, thủ tục cần thực hiện. Đồng thời tổ chức hội nghị triển khai tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng công an cơ sở và cán bộ xã, phường, thị trấn trực tiếp tham gia thực hiện công tác thu thập thông tin dân cư; rà soát, thống kê, củng cố, hoàn thiện hồ sơ hộ khẩu và chuẩn bị các biểu mẫu, cơ sở vật chất phục vụ công tác triển khai thực hiện. Yêu cầu  công an các địa phương tiến hành thu thập thông tin dân cư phải đảm bảo chính xác, không để xảy ra sai lệch và phải hoàn thành xong trước ngày 01/11/2018. Quá trình triển khai thực hiện đơn vị đã tăng cường công tác kiểm tra, cử CBCS trực tiếp theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc việc thực hiện tại các địa phương, qua đó đã kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế của các địa phương trong công tác thu thập thông tin dân cư, cùng các địa phương có các biện pháp tháo gỡ những khó khăn, nên kết quả thu thập thông tin dân cư đã đảm bảo về chất lượng và tiến độ đề ra.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh

đẩy mạnh các biện pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 896 và Đề án cư trú trên địa bàn tỉnh

 

Có thể nhận thấy, do xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thu thập thông tin dân cư, nên lực lực lượng Công an và cấp ủy, chính quyền các địa phương đã tích cực vào cuộc, huy động cả hệ thống chính trị cùng chung tay tổ chức thu thập thông tin dân cư tại địa bàn. Nhiều địa phương, trong đó nổi bật là Công an các huyện Khoái Châu, Tiên Lữ, Phù Cừ, Yên Mỹ, Kim Động, ngay sau khi Giám đốc tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 896 và Đề án cư trú, Công an các huyện đã nhanh chóng tham mưu cho UBND huyện xây dựng Kế hoạch triển khai trên địa bàn, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án của huyện, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của địa phương tích cực phối hợp thực hiện thu thập thông tin dân cư. Lựa chọn địa điểm, huy động nhân lực triển khai việc phát phiếu, ghi chép và tập hợp các thông tin của người dân. Để đảm bảo về tiến độ, hạn chế sai sót trong việc kê khai thông tin cho người dân, các địa phương đã  lựa chọn những cán bộ viết chữ đẹp tham gia kê khai thông tin. Một số xã bên cạnh việc phát các tờ rơi tuyên truyền, đã có sáng kiến in kèm thủ tục kê khai và các giấy tờ người dân cần mang theo vào Giấy mời công dân đến kê khai thông tin. Tại xã Ngô Quyền huyện Tiên Lữ và xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, Ủy ban nhân dân xã đã quyết định cấp thêm kinh phí photo các mẫu phiếu DC01 phát tận nhà để người dân khai trước, sau đó chỉ cần lên xã đối chiếu hoặc bổ sung thông tin. Công an các địa phương đã phối hợp tích cực với Đài truyền thanh huyện và các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thu thập thông tin dân cư, qua đó đã nâng cao hiểu biết của người dân trong công tác này, giúp người dân có ý thức hơn trong việc kê khai thông tin của bản thân và gia đình, hạn chế những sai xót xảy ra trong quá trình thu thập thông tin dân cư tại các địa phương.

Công an huyện Tiên Lữ tích cực xuống các xã hướng dẫn Ban chỉ đạo

các xã phương pháp thu thập thông tin hiệu quả và đảm bảo tiến độ

Trong quá trình thu thập thông tin dân cư, nhiều địa phương đã có sự quan tâm, đầu tư cho công tác này và có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Điển hình là Công an huyện Khoái Châu, mặc dù là địa phương có địa bàn rộng nhất tỉnh (với tổng số 25 xã), dân cư đông đúc (toàn huyện có 63.537 hộ, với 216.659 nhân khẩu), trên địa bàn huyện hiện có hàng trăm hộ dân đi làm ăn, buôn bán xa nhà, nên công tác thu thập thông tin dân cư đã gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên xác định được tầm quan trọng của công tác thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nên Công an huyện Khoái Châu đã tích cực tham mưu UBND huyện sớm ban hành các văn bản chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể của huyện cùng chung tay vào cuộc. Đồng thời thành lập các tổ chuyên trách và bán chuyên trách thực hiện Đề án 896 và Đề án cư trú của huyện, nòng cốt là CBCS Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Đội xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT. Lực lượng này đã trực tiếp hướng dẫn các xã, thị trấn thành lập các tổ giúp việc, chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách và các loại giấy tờ phục vụ kiểm tra, đối chiếu thông tin dân cư và kiểm tra rà soát nhân khẩu, hộ khẩu; tổ chức tập huấn cho lực lượng trực tiếp kê khai thông tin. Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc việc kê khai thông tin dân cư. Giao lực lượng công an xã, thị trấn gửi giấy mời đến từng hộ dân để tuyên truyền, hướng dẫn người dân chuẩn bị các giấy tờ cần thiết và đôn đốc người dân đến kê khai thông tin đúng thời gian quy định.  Đối với những hộ dân ban ngày do bận công việc không đến kê khai, Công an huyện và xã đã bố trí buổi tối đến tận nhà người dân để thu thập thông tin. Nhất là những hộ có người đi làm ăn xa Công an các xã đã trực tiếp điện thoại liên hệ để tiếp nhận thông tin của người dân. Với cách làm sáng tạo trên, nên chỉ trong thời gian ngắn triển khai thực hiện đến ngày 1/11/2018 huyện Khoái Châu đã hoàn thành việc thu thập thông tin dân cư trên địa bàn, đạt 100%, đảm bảo về tiến độ và chất lượng đã đề ra.

Công an huyện Khoái Châu bám sát các địa phương trong quá trình

triển khai thực hiện Đề án 896 và Đề án cư trú

Thực tế cho thấy, để có được kết quả trên, ngoài sự nỗ lực của lực lượng Công an huyện và công an xã, quá trình triển khai thực hiện Công an các huyện, thành phố đã huy động được sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền  phường xã, thị trấn và các tổ chức đoàn thể trong việc triển khai thu thập thông tin dân cư trên địa bàn.

Với  sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Công an toàn tỉnh và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, công tác thu thập thông tin dân cư vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giai đoạn 1 trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành. Đến nay toàn tỉnh đã thu thập được 1.317.181 phiếu DC01, đạt 98,9%, chất lượng các phiếu được đảm bảo. Toàn bộ thông tin thu thập đã được Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội scan, lọc và xử lý dữ liệu để phục vụ quản lý, khai thác sử dụng. Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được hoàn thiện sẽ phục vụ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức và cá nhân, xóa bỏ tình trạng công dân phải sử dụng nhiều loại giấy tờ như hiện nay./.

 

                                                          Thùy Hương –  Công an tỉnh