Hiệu quả từ công trình "Phụ nữ Công an tỉnh tích cực tuyên truyền pháp luật"

Đăng ngày: 07/12/2018 - Lượt xem: 343

Hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng người chiến sỹ công an mẫu mực, vì nhân dân phục vụ”; nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho hội viên phụ nữ và quần chúng nhân dân.

Tuyên truyền Luật giao thông tại trường Tiểu học Nguyễn Huệ

Đầu năm 2018 Hội phụ nữ Công an tỉnh đã xây dựng và triển khai đến 100% cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện công trình "Phụ nữ tích cực tuyên truyền pháp luật, thực hiện hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 01 về quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, vì bình yên cuộc sống". Trong năm 2018, các cấp Hội phụ nữ đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức 9 buổi tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, phòng cháy chữa cháyphòng chống ma túy, Luật trẻ em cho gần 1.500 hội viên phụ nữ, nữ tiểu thương và hơn 2.300 cháu học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh. Vượt chỉ tiêu 6 buổi  tuyên truyền so với kế hoạch đề ra. Trong mỗi buổi tuyên truyền, cán bộ hội viên đã kết hợp bài giảng với trình chiếu hình ảnh, phát tờ rơi, trao đổi trực tiếp về vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong việc nắm bắt, tìm hiểu các kiến thức pháp luật và kỹ năng xử lý các tình huống, qua đó mỗi hội viên đã có thêm kiến thức để vận động người thân, giáo dục con em mình chấp hành đúng pháp luật, phòng ngừa các hành vi vi phạm.

Phối hợp với phòng Cảnh sát PCCC tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, tập huấn công tác PCCC cho nhân dân và tiểu thương

Tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh

      Thùy Hương - Công an tỉnh

                                                                           Công an tỉnh