Hoạt động thông tin, tuyên truyền về thành tựu đảm bảo quyền con người nhân kỷ niệm 70 năm ngày Nhân quyền thế giới

Đăng ngày: 26/12/2018 - Lượt xem: 119

Ngày 25/9/2018, Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Hưng Yên đã ban hành hoạt động thông tin, tuyên truyền về thành tựu đảm bảo quyền con người nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 - 10/12/2018); theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã chủ động phối hợp hợp với các cơ quan báo đài và qua các kênh thông tin khác nhau để cung cấp thông tin cập nhật về thành tựu nhân quyền ở nước ta.

Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền được chia làm 02 đợt và được tiến hành thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

 

 

Đã tổ chức quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhàn nước về Nhân quyền. Quản lý chặt chẽ các thông tin đại chúng, nhất là trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, internet, thông tin truyền thông… Kịp thời phát hiện ngăn chặn những thông tin lệch lạc, đưa tin sai sự thật, sơ hở để các thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng, xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Đảng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Chủ động phòng ngừa, đấu tranh phản bác các hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để chống phá nước ta.

 

 

Ban Chỉ đạo nhân quyền tỉnh đã chỉ đạo in tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu nhằm tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thành tựu của ta về quyền con người góp phần đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền để vu cáo, xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch./.

Phạm Văn Thuỷ - Đội NCCĐ An ninh - PV01