Lĩnh vực giao thông
Nguyễn Hải Anh
18/04/2022
Tôi thấy trên mạng Internet nói từ ngày 21/5/2022 người dân có thể đăng ký xe máy tại Công an xã. Tôi chuẩn bị mua xe máy, có thể đến Công an xã đăng ký được không.
Trả lời:

 Chào bạn. Công an tỉnh Hưng Yên trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Căn cứ Thông tư 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ Công an; trong đó sửa đổi Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ như sau:

Tại điểm c khoản 1 Điều 3 Thông tư 15/2022/TT-BCA:

c) Sửa đổi khoản 6 Điều 3 như sau:

“6. Công an xã, phường, thị trấn (sau đây viết gọn là Công an cấp xã) đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình; tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương.

Điều kiện, thẩm quyền đăng ký, cấp biển số xe của Công an cấp xã thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 26 Thông tư này.”.

Tại khoản 5 Điều 3 Thông tư 15/2022/TT-BCA:

5. Bổ sung khoản 6 vào sau khoản 5 Điều 26 như sau:

“6. Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin tại địa phương, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định sau khi thống nhất với Cục Cảnh sát giao thông:

a) Thực hiện phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên cho Công an cấp huyện, thời gian hoàn thành trước ngày 31/12/2022.

b) Thực hiện phân cấp đăng ký, biển số xe ô tô, xe máy kéo, rơmoóc, sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên cho Công an cấp huyện; thời gian hoàn thành trước ngày 31/12/2022.

c) Thực hiện phân cấp đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên cho Công an cấp xã có số lượng trung bình 03 năm liền kề gần nhất, đã đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trở lên trong 01 năm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa bàn cấp xã (trừ các quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; các thành phố thuộc tỉnh nơi Phòng Cảnh sát giao thông đặt trụ sở và cấp xã nơi Công an cấp huyện đặt trụ sở).

d) Thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, Cổng Dịch vụ công quốc gia, thời gian hoàn thành trước ngày 31/12/2022.”.

Như vậy, chậm nhất trước ngày 31/12/2022 sẽ tiến hành đăng ký xe tại một số Công an cấp xã có đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 15/2022/TT-BCA.

Công an tỉnh Hưng Yên đang rà soát, thống kê và bố trí cơ sở vật chất, phương tiện, con người để thực hiện đăng ký xe tại Công an cấp xã theo quy định và chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông. Công an tỉnh sẽ thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh và các phương tiện truyền thông khác khi chính thức tổ chức Đăng ký phương tiện tại Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh Hưng Yên trân trọng cảm ơn câu hỏi của công dân./.

In

Câu hỏi liên quan