Cấp cccd online
Hoàng văn hiếu
27/03/2021
Tôi thấy các tỉnh khác cấp được cccd online, k biết tỉnh mình muốn cấp online thì làm như nào ạ
Trả lời:

Hiện nay, tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong cả nước đã thực hiện khai hồ sơ cấp CCCD gắn chíp online. Tuy nhiên, Công an tỉnh Hưng Yên chưa áp dụng việc khai hồ sơ cấp CCCD online. Theo quy định về trình tự, thủ tục cấp CCCD thì người dân cần đến trực tiếp để chụp ảnh và lăn tay. Do đó, tại tỉnh Hưng Yên, công dân có nhu cầu cấp CCCD gắn chíp cần trực tiếp đến Công an cấp huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

In

Câu hỏi liên quan