Làm cccd gắn chip
Nguyễn Trọng Hải
04/05/2021
Tôi hộ khẩu ở nam định , có được làm thẻ cccd gắn chíp ở hiwng yên không?
Trả lời:

Chào bạn. Công an tỉnh Hưng Yên trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Trước mắt Công an tỉnh Hưng Yên chỉ làm thủ tục để cấp Căn cước công dân cho công dân có Hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh. Bạn có hộ khẩu tại Nam Định, có thể bố trí thời gian về Công an Nam Định để làm thủ tục cấp Căn cước công dân.

In

Câu hỏi liên quan