Bộ Công an
Đăng ngày: 07/01/2021 - Lượt xem: 160
Hội nghị

Hội nghị báo cáo chuyên đề kỷ niệm 105 năm ngày sinh đồng chí Trần Quốc Hoàn và thông báo kết quả tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; nội dung, kết quả Hội nghị Trung ương 14, khóa XII của Đảng

Ngày 04/01/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề kỷ niệm 105 năm ngày sinh đồng chí Trần Quốc Hoàn (23/1/1916 – 23/1/2021) và thông báo kết quả tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; nội dung, kết quả Hội nghị Trung ương 14, khóa XII của Đảng.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện, học viện, trường Công an nhân dân. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Công an tỉnh Hưng Yên, dự Hội nghị có Đại tá Phạm Văn Đôn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại điện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương; các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy Công an tỉnh; lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ phòng Công tác Đảng và công tác chính trị.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Hưng Yên

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe khái quát các nội dung về thân thế, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của đồng chí Trần Quốc Hoàn, cố Bộ trưởng Bộ Công an đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lực lượng Công an nhân dân (CAND). Đồng chí Trần Quốc Hoàn, tên thật là Nguyễn Trọng Cảnh, sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở xóm Đình, làng Dương Liễu, tổng Nam Kim (nay là xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Trong 28 năm giữ cương vị thủ lĩnh của lực lượng CAND (1952 - 1980), đồng chí luôn nắm vững và vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng để xây dựng CAND trở thành lực lượng cách mạng tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng và nhân dân, giành được nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Cùng với việc chỉ đạo hoạt động thực tiễn, đồng chí còn là nhà lý luận xuất sắc, đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển khoa học lý luận CAND. Ngoài ra, đồng chí còn có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác giáo dục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công an; đặt nền móng cho sự phát triển của hệ thống, mạng lưới trường Công an nhân dân. Đến thời điểm hiện nay, những quan điểm, tư tưởng, phương châm, đối sách chỉ đạo của đồng chí vẫn còn nguyên giá trị trên các lĩnh vực công tác của ngành. Đó cũng mãi là tài sản quý giá để các thế hệ cán bộ chiến sỹ Công an nghiên cứu, học tập, kế thừa, tiếp tục bổ sung, phát triển và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn đấu tranh giữ vững an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

       Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Bình Ban báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Tiếp đó, các đại biểu được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt các nội dung chuyên đề về kết quả tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nội dung, kết quả Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII...

PGS, TS Nguyễn Viết Thông báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, Đại tá Phạm Văn Đôn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội tăng cường tuyên truyền kết quả tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; nội dung, kết quả Hội nghị Trung ương 14, khóa XII của Đảng và những đóng góp to lớn của cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn.

                                                                           Minh Phương

Tin liên quan