Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/Ctr-BCA-MTTQ

Đăng ngày: 13/03/2019 - Lượt xem: 127

Chiều ngày 11/3/2019 Bộ Công an phối hợp với Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến.

Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp số 09/Ctr-BCA-MTTQ, ngày 1/8/2013 về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; 5 năm Chương trình hành động số 22-Ctr/ĐUCA-V28 ngày 14/8/2013 của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; 2 năm Chương trình phối hợp số 38- Ctr/BDVTW – BCA, ngày 15/6/2016 về “Phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an, giai đoạn 2016 - 2021”.                                      

Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh; đồng chí Đại tá Phạm Đăng Khoa và Đại tá Trần Ngọc Dương- Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Thời gian qua, việc thực hiện các Chương trình phối hợp số 09, Chương trình hành động số 22, Chương trình phối hợp số 38 được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện gắn với các nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua yêu nước của các ngành và các địa phương. Hình thức, phương pháp thực hiện được đổi mới, phong phú phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Qua việc thực hiện Chương trình phối hợp số 09, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được đẩy mạnh, gắn kết chặt chẽ với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và các phong trào thi đua yêu nước của Đảng, Nhà nước, địa phương với nhiều nội dung, hình thức phong phú đa dạng, hiệu quả. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng, củng cố và nhân rộng phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, địa phương. Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội...

          Thực hiện Chương trình hành động số 22 và Chương trình phối hợp số 38, các ngành, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện công tác dân vận, phong trào thi đua dân vận khéo trong lực lượng Công an nhân dân; gắn với phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; Cuộc vận động Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ của Bộ công an và Kế hoạch xây dựng người chiến sỹ Công an mẫu mực vì nhân dân phục vụ của Giám đốc Công an tỉnh. Lực lượng công an đã phối hợp với các ngành, đoàn thể kịp thời giải quyết ổn định các điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự; tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia tố giác tội phạm; giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; kịp thời biểu dương các gương người tốt, việc tốt và điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua dân vận khéo, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các tấm gương vì nhân dân phục vụ. Lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, tình nghĩa, xung kích vì cộng đồng, từng bước xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ công an trong lòng nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện hiệu quả tiêu chí số 19 trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng,

chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, các cấp, các ngành và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; đổi mới nội dung, hình thức thực hiện công tác dân vận. Gắn công tác dân vận với thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ và Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục " và Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về " Xây dựng người chiến sỹ Công an mẫu mực vì nhân dân phục vụ". Tiếp tục xây dựng và duy trì các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải tại các cơ quan, doanh nghiệp và thôn, xóm; xây dựng các Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự; tổ chức hiệu quả Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, ngày truyền thống Ngành Dân vận và Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư; duy trì chế độ trao đổi thông tin giữa các ngành...

Tại Hội nghị đã có nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp số 09 được Bộ công an và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen

Các tập thể và cá nhân được khen thưởng tại hội nghị

                                                    Thùy Hương - Trung Nghĩa

                                              Công an tỉnh