Hưng Yên cơ bản hoàn thành việc thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư

Đăng ngày: 30/11/2018 - Lượt xem: 174

Thực hiện Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 và Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về cư trú trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025" trong lực lượng Công an

  Năm 2018 Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh đã giúp Giám đốc Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tập trung thực hiện việc thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia vê dân cư. Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố tham mưu UBND cùng cấp thành lập Ban chỉ đạo thực hiện và tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBCS và lực lượng cơ sở trực tiếp tham gia thực hiện công tác thu thập thông tin dân cư; tuyên truyền vận động người dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

    

    Lực lượng Công an tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng kê khai

thông tin dữ liệu quốc gia về dân cư

Đến nay, sau hơn 3 tháng tích cực triển khai tỉnh Hưng Yên đã thu thập được 1.315.690 phiếu trên tổng số 1.338.175 nhân khẩu đạt tỷ lệ 98,3%. Trong đó, Phù Cừ, Tiên Lữ, Kim Động, Khoái Châu là các huyện hoàn thành sớm chỉ tiêu đặt ra. Để đạt được kết quả trên là do có sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, trọng tâm là Ban chỉ đạo thực hiện đề án cấp cơ sở đã tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng kê khai thông tin dữ liệu quốc gia về dân cư.

Lực lượng Công an thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư

Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xây dựng, hoàn thiện sẽ góp phần phục vụ đắc lực trong công tác quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho các giao dịch hành chính của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Hải Yến