Tin an ninh trật tự
Đăng ngày: 06/09/2021 - Lượt xem: 219
Tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống dịch Covid-19

Tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống dịch Covid-19

Để thực hiện có hiệu quả Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới, Bộ Tư pháp đã tổng hợp, biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật và các tài liệu tham khảo khác liên quan phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (tài liệu hỏi đáp pháp luật, infographic, video clips).

Công an tỉnh Hưng Yên trân trọng đăng tải Link truy cập các tài liệu tới bạn đọc:

Tài liệu hỏi đáp pháp luật. Link truy cập: 

https://drive.google.com/drive/folders/1UU8muhDLkrRR7Y-456b5bLFenNLpp9-1

Infographic. Link truy cập:

https://drive.google.com/drive/folders/1G9xb4iwsoOdkt95T3L0iowpBa9LIn85-

Video clips. Link truy cập: 

https://drive.google.com/drive/folders/1BNuM2to0IE9mB36XCY9szl7hkaZCkbOD

Tin liên quan