Công an tỉnh
Đăng ngày: 11/01/2021 - Lượt xem: 204
Tăng cường phối hợp thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ

Sáng 05/01/2021, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng (BQP) và Bộ Công an (BCA) phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ năm 2020.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì Hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo, cán bộ các phòng nghiệp vụ của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh. 

Toàn cảnh Hội nghị tại tỉnh Hưng Yên

Năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng quân đội và công an đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 03 của Chính phủ; phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời các tình huống về quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước.

Hai lực lượng đã phối hợp đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm; phát huy vai trò xung kích, nòng cốt trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19 và phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường, thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn… góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước. Những kết quả nổi bật trong phối hợp công tác giữa hai lực lượng theo Nghị định số 03 của Chính phủ đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an nhất trí xác định, năm 2021, hai lực lượng Quân đội và Công an phải luôn đoàn kết, gắn bó chặt chẽ, phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và chế độ, bảo vệ nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc. Đặc biệt là bảo vệ an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phát huy vai trò xung kích, nòng cốt trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19 và phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Hai lực lượng cần tăng cường phối hợp trong thực hiện các đề án, phương án, chuyên án và kế hoạch nghiệp vụ tại các hướng, địa bàn trọng điểm, xây dựng đề án bảo đảm an ninh, trật tự trong mọi tình huống. Đặc biệt là phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ an ninh mạng, an ninh thông tin, truyền thông. Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chú trọng công tác hiệp đồng, phối hợp luyện tập, diễn tập xử lý các tình huống phức tạp nảy sinh... Qua đó, phát huy những kết quả đạt được, bổ sung những nội dung, yêu cầu nhiệm vụ mới phù hợp với sự phát triển của mỗi lực lượng và yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn.

Đối với địa bàn tỉnh Hưng Yên, thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh đã phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, triển khai thực hiện Chỉ thị về nhiệm vụ Quân sự, quốc phòng địa phương. Lực lượng quân sự, công an các đơn vị, địa phương đã tích cực, thường xuyên chủ động phối hợp đạt hiệu quả thiết thực góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cơ sở. Thường xuyên trao đổi thông tin có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự,  kịp thời xác minh các thông tin nhiệm vụ An ninh, quốc phòng. Làm tốt việc vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự. Phối hợp tham mưu với Hội đồng giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh tổ chức  giáo dục quốc phòng an ninh cho trên 3.000 cán bộ thuộc các đối tượng và trên 33.000 học sinh, sinh viên. Phối hợp bảo đảm an toàn Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hai lực lượng đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp bảo đảm an ninh,  chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Tham mưu với UBND tỉnh triển khai thực hiện phòng, chống dịch Covid - 19 đảm bảo không để lây lan trong cộng đồng. Làm tốt công tác thẩm tra,  xác minh tiêu chuẩn chính trị công dân thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự. 

Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu hai lực lượng Công an và Quân đội tiếp thu và tổ chức thực hiện trên cơ sở những nội dung, yêu cầu của hai Bộ đã nêu ra tại Hội nghị trực tuyến. Trong đó cần làm tốt công tác phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thường xuyên giao ban, trao đổi giữa hai lực lượng, đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt công tác Quốc phòng An ninh trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm an toàn cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; phòng, chống dịch Covid – 19 và bảo đảm an toàn cho nhân dân vui xuân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

                                                                    Minh Phương

Tin liên quan