Tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng

Đăng ngày: 31/10/2019 - Lượt xem: 121

Ngày 29/10/2019, tại hội trường Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phối hợp với Bộ Công an tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng

Dự hội nghị có các đồng chí Bùi Thế Cử - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Đại tá Trần Trung Thành - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an; Đại tá Vũ Huy Khánh – Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách tư pháp Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Xuân Hồng, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đối tượng tham gia tập huấn là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Công an các huyện, thành phố, thị xã. Tại lớp tập huấn, các học viên được quán triệt vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; giới thiệu một số văn bản pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trong đó tập trung làm rõ trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của các sở, ban, ngành,  đoàn thể, Ủy ban nhân dân các cấp, người đứng đầu đơn vị, cơ sở; khái quát tình hình cháy, nổ, tai nạn, sự cố và những vấn đề nổi lên trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở trên địa bàn tỉnh; biện pháp tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; những yêu cầu, nhiệm vụ của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong thời gian tới...

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Đồng chí giáo viên truyền đạt các nội dung tập huấn

Đại biểu và học viên tham dự tập huấn

Phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhấn mạnh việc tổ chức lớp tập huấn là rất cần thiết nhằm kịp thời cập nhật các văn bản, quy định mới trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng, đặc biệt là lãnh đạo các ngành, các cấp; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở; phát huy triệt để phương châm "bốn tại chỗ" trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ... Đồng thời, chỉ đạo Công an tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, phương pháp huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Sở Xây dựng phối hợp với Công an tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy trong quá trình phê duyệt xây dựng các công trình, dự án. Công an tỉnh phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo đưa nội dung giáo dục kiến thức, pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ lồng ghép vào chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và trong các cơ sở giáo dục phù hợp với từng ngành học, cấp học...

Phương Huyền – Công an tỉnh