Thông báo truy nã đối tượng:

Đăng ngày: 04/11/2019 - Lượt xem: 267

1.Truy nã đối tượng Nguyễn Văn Thế, sinh năm: 1985

 

Đối tượng Nguyễn Văn Thế

- Quê quán: huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

- Nơi cư trú:  Thôn La Chàng, xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

- Can tội: Bắt giữ người trái pháp luật

Quyết định truy nã số 19, ngày 30/07/2019.

- Đơn vị ra quyết định truy nã: CQCSĐT Công an tỉnh Hưng Yên.

Thân nhân đối tượng:

- Họ tên bố: Nguyễn Văn Tiệm.

- Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Liên.

 

2. Truy nã đối tượng Vũ Trọng Trưởng, sinh năm: 2003

Đối tượng Vũ Trọng Trưởng

- Quê quán:  Thôn Hòa Đồng, xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

- Nơi cư trú: Thôn Hòa Đồng, xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

- Can tội: Tổ chức đánh bạc.

Quyết định truy nã số 22, ngày 02/08/2019.

- Đơn vị ra quyết định truy nã:  CQCSĐT Công an tỉnh Hưng Yên.

Thân nhân đối tượng:

- Họ tên bố: Vũ Trọng Nghi.

- Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Thau.

 

Mọi công dân khi phát hiện các đối tượng trên hoặc thông tin có liên quan về đối tượng thì báo ngay cho Công an tỉnh Hưng Yên:

Địa chỉ: - Văn phòng Cơ quan CSĐT  – Công an tỉnh Hưng Yên, số 45 Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên.

Điện thoại: 0692.849.045

` Hoặc báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất biết để xử lý. Chúng tôi đảm bảo giữ bí mật cho người đã cung cấp tin và có phần thưởng cho người cung cấp tin có giá trị. Người nào bao che chứa chấp đối tượng thì bị xử lý theo pháp luật. Đề nghị thân nhân gia đình có các đối tượng trên có trách nhiệm giải thích cho người bị truy nã ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

                                              Phương Huyền