Thư viện pháp luật
Số văn bản Tên văn bản Lĩnh vực Loại văn bản Trích yếu
43/2019/TT-BCA Thông tư Quy định về các loại mẫu giấy tờ trong công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân Dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù Thông tư - Ký hiệu văn bản : 43/2019/TT-BCA
- Trích yếu : Thông tư này quy định việc ban hành, quản lý và sử dụng các loại mẫu giấy tờ được sử dụng trong công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân.
- Người ký : Bộ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Tô Lâm
- Cơ quan ban hành : 43/2019/TT-BCA
- Ngày ban hành : 01/10/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
70/2019/NĐ-CP Nghị định quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân Xây dựng lực lượng CAND Nghị định - Ký hiệu văn bản : 70/2019/NĐ-CP
- Trích yếu : Nghị định này quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục tuyển chọn và chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
- Người ký : Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 70/2019/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 23/08/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
33/2018/QH14 LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM Quốc phòng Luật - Ký hiệu văn bản : 33/2018/QH14
- Trích yếu : Luật này quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam; chế độ, chính sách đối với Cảnh sát biển Việt Nam; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 33/2018/QH14
- Ngày ban hành : 19/11/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
52/2019/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá Luật Luật - Ký hiệu văn bản : 52/2019/NĐ-CP
- Trích yếu : Nghị định này quy định chi tiết điều 11. điều 19, khoản 1 điều 21 của Luật Đặc xá về thực hiện Quyết định về đặc xá, điều kiện, hồ sơ đề nghị đặc xá, thực hiện quyết định đặc xá đối với người nước ngoài, trình tự, thủ tục lập hồ sơ, danh sách người đủ điều kiện được đề nghị đặc xá và thẩm định hồ sơ đề nghị đặc xá.
- Người ký : Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 52/2019/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 14/06/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
31/2019/QĐ31/2019/QĐ-UBNDUBND Quyết định Quy định chính sách hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, công chức. viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2019-2020 Chính sách Quyết định - Ký hiệu văn bản : 31/2019/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quyết định này quy định chính sách hỗ trợ đặc thù đói với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2019- 2020
- Người ký : Nguyễn Văn Phóng
- Cơ quan ban hành : 31/2019/QĐ31/2019/QĐ-UBNDUBND
- Ngày ban hành : 09/09/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
41/2019/QH14 LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ HÌNH SỰ Luật - Ký hiệu văn bản : 41/2019/QH14
- Trích yếu : Luật này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, người có thẩm quyền trong thi hành bản án, quyết định về hình phạt tù, tử hình, cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, trục xuất, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, án treo, tha tù trước thời hạn có điều kiện....
- Người ký : Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 41/2019/QH14
- Ngày ban hành : 14/06/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
44/2019/QH14 LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA An ninh trật tự Luật - Ký hiệu văn bản : 44/2019/QH14
- Trích yếu : Luật này quy định biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia; biện pháp giảm tác hại của rượu, bia; điều kiện bảo đảm cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của rượu, bia.
- Người ký : Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 44/2019/QH14
- Ngày ban hành : 14/06/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
339/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực , ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2018 Hệ thống hoá VBQPPL Quyết định - Ký hiệu văn bản : 339/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực , ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2018
- Người ký : Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Quang
- Cơ quan ban hành : 339/QĐ-UBND
- Ngày ban hành : 23/01/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
21/2019/NĐ-CP Nghị định quy định về khu vực phòng thủ Quốc phòng Nghị định - Ký hiệu văn bản : 21/2019/NĐ-CP
- Trích yếu : Quy định về khu vực phòng thủ
- Người ký : Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 21/2019/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 22/02/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
02/2019/NĐ-CP Nghị định quy định về phòng thủ dân sự Quốc phòng Nghị định - Ký hiệu văn bản : 02/2019/NĐ-CP
- Trích yếu : Quy định về phòng thủ dân sự
- Người ký : Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 02/2019/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 02/01/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
168/2018/NĐ-CP Nghị định quy định về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương Quốc phòng Nghị định - Ký hiệu văn bản : 168/2018/NĐ-CP
- Trích yếu : Quy định về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương
- Người ký : Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 168/2018/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 28/12/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
102/2016/QH13 LUẬT TRẺ EM Luật - Ký hiệu văn bản : 102/2016/QH13
- Trích yếu : Luật này quy định về quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em
- Người ký : Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 102/2016/QH13
- Ngày ban hành : 05/04/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
17/CT-TTg CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHẤN CHỈNH TÌNH TRẠNG LẠM DỤNG YÊU CẦU NỘP BẢN SAO CÓ CHỨNG THỰC ĐỐI VỚI GIẤY TỜ, VĂN BẢN KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Chỉ thị - Ký hiệu văn bản : 17/CT-TTg
- Trích yếu : Chỉ thị chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản, giảm chi phí cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính
- Người ký : Nguyễn Tấn Dũng
- Cơ quan ban hành : 17/CT-TTg
- Ngày ban hành : 20/06/2014
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
23/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC, CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, CHỨNG THỰC CHỮ KÝ VÀ CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH Nghị định - Ký hiệu văn bản : 23/2015/NĐ-CP
- Trích yếu : Nghị định này quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc; chứng thực bản sao từ bản chính; chứng thực chữ ký; chứng thực hợp đồng, giao dịch; giá trị pháp lý của bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính, chữ ký được chứng thực và hợp đồng, giao dịch được chứng thực; quản lý nhà nước về chứng thực
- Người ký : Nguyễn Tấn Dũng
- Cơ quan ban hành : 23/2015/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 16/02/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
74/2018/QH14 Nghị quyết Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV Nghị quyết Quốc hội Nghị quyết - Ký hiệu văn bản : 74/2018/QH14
- Trích yếu : Nghị quyết Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 74/2018/QH14
- Ngày ban hành : 20/11/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
387/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm hành chính công tỉnh Hưng Yên Cải cách hành chính Quyết định - Ký hiệu văn bản : 387/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm hành chính công tỉnh Hưng Yên
- Người ký : Chủ tịch tỉnh - Nguyễn Văn Phóng
- Cơ quan ban hành : 387/QĐ-UBND
- Ngày ban hành : 28/01/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
45/2018/QĐ-UBND Quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Cải cách hành chính Quyết định - Ký hiệu văn bản : 45/2018/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh
- Người ký : Chủ tịch tỉnh - Nguyễn Văn Phóng
- Cơ quan ban hành : 45/2018/QĐ-UBND
- Ngày ban hành : 07/12/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
36/2018/QH14 Luật Phòng, chống tham nhũng Phòng, chống tham nhũng Luật - Ký hiệu văn bản : 36/2018/QH14
- Trích yếu : Luật Phòng, chống tham nhũng
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 36/2018/QH14
- Ngày ban hành : 20/11/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
30/2018/QH14 Luật Đặc xá Thi hành án hình sự Luật - Ký hiệu văn bản : 30/2018/QH14
- Trích yếu : Luật đặc xá
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 30/2018/QH14
- Ngày ban hành : 19/11/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
37/2018/QH14 Luật Công an nhân dân CAND Luật - Ký hiệu văn bản : 37/2018/QH14
- Trích yếu : Luật Công an nhân dân
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 37/2018/QH14
- Ngày ban hành : 20/11/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
29/2018/QH14 Luật bảo vệ bí mật nhà nước Bảo vệ bí mật nhà nước Luật - Ký hiệu văn bản : 29/2018/QH14
- Trích yếu : Luật bảo vệ bí mật nhà nước
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 29/2018/QH14
- Ngày ban hành : 15/11/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
30/CT-TTg Chỉ thị về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương Cải cách hành chính Chỉ thị - Ký hiệu văn bản : 30/CT-TTg
- Trích yếu : Chỉ thị về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương
- Người ký : Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 30/CT-TTg
- Ngày ban hành : 30/10/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
01/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cải cách hành chính Chỉ thị - Ký hiệu văn bản : 01/CT-UBND
- Trích yếu : Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
- Người ký : Chủ tịch tỉnh - Nguyễn Văn Phóng
- Cơ quan ban hành : 01/CT-UBND
- Ngày ban hành : 02/01/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
162/2017/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO Nghị định - Ký hiệu văn bản : 162/2017/NĐ-CP
- Trích yếu :
- Người ký : Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 162/2017/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 30/12/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
22/2018/QH14 LUẬT QUỐC PHÒNG Quốc phòng Luật - Ký hiệu văn bản : 22/2018/QH14
- Trích yếu : Luật này quy định nguyên tắc, chính sách, hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng.
- Người ký : Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 22/2018/QH14
- Ngày ban hành : 08/06/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
10/2017/QH14 LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC Bồi thường Luật - Ký hiệu văn bản : 10/2017/QH14
- Trích yếu : Luật này quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án; thiệt hại được bồi thường; quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; cơ quan giải quyết bồi thường; thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường; phục hồi danh dự; kinh phí bồi thường; trách nhiệm hoàn trả; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác bồi thường nhà nước.
- Người ký : Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 10/2017/QH14
- Ngày ban hành : 20/06/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
12/2017/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 Hình sự Luật - Ký hiệu văn bản : 12/2017/QH14
- Trích yếu : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13
- Người ký : Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 12/2017/QH14
- Ngày ban hành : 20/06/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
99/2016/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU Nghị định - Ký hiệu văn bản : 99/2016/NĐ-CP
- Trích yếu : Nghị định này quy định về quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan thuộc hệ thống tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ, tổ chức tôn giáo, tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, tổ chức khác được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) và chức danh nhà nước.
- Người ký : Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 99/2016/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 01/07/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
01/VBHN-VPQH Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 Hình sự Bộ luật - Ký hiệu văn bản : 01/VBHN-VPQH
- Trích yếu : Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, được sửa đổi, bổ sung bởinLuật số 12/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 01/VBHN-VPQH
- Ngày ban hành : 10/07/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
10/2017/QH14 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 Bồi thường Nhà nước Luật - Ký hiệu văn bản : 10/2017/QH14
- Trích yếu : Luật này quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án; thiệt hại được bồi thường; quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; cơ quan giải quyết bồi thường; thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường; phục hồi danh dự; kinh phí bồi thường; trách nhiệm hoàn trả; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác bồi thường nhà nước.
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 10/2017/QH14
- Ngày ban hành : 20/06/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
11/2017/QH14 Luật Trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý Luật - Ký hiệu văn bản : 11/2017/QH14
- Trích yếu : Luật này quy định về người được trợ giúp pháp lý; tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; người thực hiện trợ giúp pháp lý; hoạt động trợ giúp pháp lý; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động trợ giúp pháp lý.
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 11/2017/QH14
- Ngày ban hành : 20/06/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
13/2017/QH14 Luật Cảnh vệ Cảnh vệ Luật - Ký hiệu văn bản : 13/2017/QH14
- Trích yếu : Luật này quy định về đối tượng cảnh vệ, nguyên tắc, công tác cảnh vệ; biện pháp, chế độ cảnh vệ; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của lực lượng Cảnh vệ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với công tác cảnh vệ; chế độ, chính sách đối với lực lượng Cảnh vệ và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác cảnh vệ.
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 13/2017/QH14
- Ngày ban hành : 20/06/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
06/VBHN-BCA Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BCA, ngày 23/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe đăng ký xe Văn bản hợp nhất - Ký hiệu văn bản : 06/VBHN-BCA
- Trích yếu : Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BCA, ngày 23/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe (trên cơ sở hợp nhất Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe; Thông tư số 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014).
- Người ký : Bộ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Tô Lâm
- Cơ quan ban hành : 06/VBHN-BCA
- Ngày ban hành : 23/08/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
25/2018/QH14 Luật Tố cáo năm 2018 Khiếu nại-tố cáo Luật - Ký hiệu văn bản : 25/2018/QH14
- Trích yếu : Luật Tố cáo năm 2018
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 25/2018/QH14
- Ngày ban hành : 12/06/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
04/CT-BCA Chỉ thị về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" trong tình hình mới Xây dựng lực lượng Chỉ thị - Ký hiệu văn bản : 04/CT-BCA
- Trích yếu : Chỉ thị về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" trong tình hình mới
- Người ký : Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an
- Cơ quan ban hành : 04/CT-BCA
- Ngày ban hành : 19/05/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
3625/QĐ-BCA-C41 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Quyết định - Ký hiệu văn bản : 3625/QĐ-BCA-C41
- Trích yếu : Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an
- Người ký : Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an
- Cơ quan ban hành : 3625/QĐ-BCA-C41
- Ngày ban hành : 17/07/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
03/2018/TT-BTP Thông tư quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật PBGDPL Thông tư - Ký hiệu văn bản : 03/2018/TT-BTP
- Trích yếu : Thông tư quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
- Người ký : Bộ trưởng - Lê Thành Long
- Cơ quan ban hành : 03/2018/TT-BTP
- Ngày ban hành : 10/03/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
62/2018/QH14 Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát "Về thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018" PCCC Nghị quyết - Ký hiệu văn bản : 62/2018/QH14
- Trích yếu : Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát "Về thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018"
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 62/2018/QH14
- Ngày ban hành : 15/06/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
24/2018/QH14 Luật An ninh mạng An ninh mạng Luật - Ký hiệu văn bản : 24/2018/QH14
- Trích yếu : Luật An ninh mạng
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 24/2018/QH14
- Ngày ban hành : 12/06/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
22/2018/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Bảo vệ bí mật nhà nước Quyết định - Ký hiệu văn bản : 22/2018/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quy chế bảo bệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
- Người ký : Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Phóng
- Cơ quan ban hành : 22/2018/QĐ-UBND
- Ngày ban hành : 25/06/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
71/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ Quản lý hành chính về TTATXH Nghị định - Ký hiệu văn bản : 71/2018/NĐ-CP
- Trích yếu : Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ
- Người ký : Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 71/2018/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 15/05/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
79/2018/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quản lý, sử dụng vũ khia, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ quản lý hành chính về TTATXH Nghị Định - Ký hiệu văn bản : 79/2018/NĐ-CP
- Trích yếu : Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quản lý, sử dụng vũ khia, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
- Người ký : Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 79/2018/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 16/05/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
16/2018/TT-BCA Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Quản lý hành chính về TTATXH Thông tư - Ký hiệu văn bản : 16/2018/TT-BCA
- Trích yếu : Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
- Người ký : Bộ trưởng - Thượng tướng Tô Lâm
- Cơ quan ban hành : 16/2018/TT-BCA
- Ngày ban hành : 15/05/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
17/2018/TT-BCA Thông tư quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ Quản lý hành chính về TTATXH Thông tư - Ký hiệu văn bản : 17/2018/TT-BCA
- Trích yếu : Thông tư Quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ
- Người ký : Bộ trưởng - Thượng tướng Tô Lâm
- Cơ quan ban hành : 17/2018/TT-BCA
- Ngày ban hành : 15/05/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
14/2017/QH14 Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Quản lý hành chính về TTATXH Luật - Ký hiệu văn bản : 14/2017/QH14
- Trích yếu : Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 14/2017/QH14
- Ngày ban hành : 20/06/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
2044/QĐ-BCA-V19 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích Cải cách hành chính Quyết định - Ký hiệu văn bản :
- Trích yếu : Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
- Người ký : Thứ trưởng - Thượng tướng Lê Quý Vương
- Cơ quan ban hành : 2044/QĐ-BCA-V19
- Ngày ban hành : 14/06/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
2043/QĐ-BCA-V19 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích Cải cách hành chính Quyết định - Ký hiệu văn bản :
- Trích yếu : Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an không thực hiện nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
- Người ký : Thứ trưởng - Thượng tướng Lê Quý Vương
- Cơ quan ban hành : 2043/QĐ-BCA-V19
- Ngày ban hành : 14/06/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
64/2017/TT-BCA Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông Thông tư - Ký hiệu văn bản : 64/2017/TT-BCA
- Trích yếu : Nội dung của Thông tư
- Người ký : Bộ trưởng - Thượng tướng Tô Lâm
- Cơ quan ban hành : 64/2017/TT-BCA
- Ngày ban hành : 28/12/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
02/2016/QH14 Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 Văn hóa Luật - Ký hiệu văn bản : 02/2016/QH14
- Trích yếu : Nội dung của Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016
- Người ký : Chủ tịch quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 02/2016/QH14
- Ngày ban hành : 18/11/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
101/2015/QH13 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 Hình sự Bộ luật - Ký hiệu văn bản : 101/2015/QH13
- Trích yếu : Nội dung của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015
- Người ký : Chủ tịch quốc hội - Nguyễn Sinh Hùng
- Cơ quan ban hành : 101/2015/QH13
- Ngày ban hành : 27/11/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
99/2015/QH13 Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 Tư pháp Luật - Ký hiệu văn bản : 99/2015/QH13
- Trích yếu : Nội dung của Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015
- Người ký : Chủ tịch quốc hội - Nguyễn Sinh Hùng
- Cơ quan ban hành : 99/2015/QH13
- Ngày ban hành : 26/11/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
97/2015/QH13 Luật phí và lệ phí năm 2015 Hành chính Luật - Ký hiệu văn bản : 97/2015/QH13
- Trích yếu : Nội dung cơ bản của Luật phí và lệ phí năm 2015
- Người ký : Chủ tịch quốc hội - Nguyễn Sinh Hùng
- Cơ quan ban hành : 97/2015/QH13
- Ngày ban hành : 25/11/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
94/2015/QH13 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 đảm bảo an ninh trật tự Luật - Ký hiệu văn bản : 94/2015/QH13
- Trích yếu : Nội dung của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015
- Người ký : Chủ tịch quốc hội - Nguyễn Sinh Hùng
- Cơ quan ban hành : 94/2015/QH13
- Ngày ban hành : 25/11/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
91/2015/QH13 Bộ luật dân sự năm 2015 Dân sự Bộ luật - Ký hiệu văn bản : 91/2015/QH13
- Trích yếu : Nội dung của Bộ luật dân sự năm 2015
- Người ký : Chủ tịch quốc hội - Nguyễn Sinh Hùng
- Cơ quan ban hành : 91/2015/QH13
- Ngày ban hành : 24/11/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
2315/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM KIỂM TRA TẢI TRỌNG XE LƯU ĐỘNG TỈNH HƯNG YÊN Giao thông đường bộ Quyết định - Ký hiệu văn bản : 2315/QĐ-UBND
- Trích yếu :
- Người ký : Chủ tịch - Doãn Thế Cường
- Cơ quan ban hành : 2315/QĐ-UBND
- Ngày ban hành : 26/11/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
12/2016/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐOÀN CỦA TỈNH HƯNG YÊN RA NƯỚC NGOÀI VÀ ĐOÀN NƯỚC NGOÀI VÀO TỈNH HƯNG YÊN Quản lý hành chính Quyết định - Ký hiệu văn bản : 2016/QĐ-UBND
- Trích yếu :
- Người ký : Chủ tịch - Nguyễn Văn Phóng
- Cơ quan ban hành : 12/2016/QĐ-UBND
- Ngày ban hành : 04/07/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
14/2015/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH HƯNG YÊN Quản lý hành chính Quyết định - Ký hiệu văn bản : 2015/QĐ-UBND
- Trích yếu :
- Người ký : Chủ tịch - Doãn Thế Cường
- Cơ quan ban hành : 14/2015/QĐ-UBND
- Ngày ban hành : 19/08/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
35/2009/QH12 LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC Bồi thường nhà nước Luật - Ký hiệu văn bản : 2009/QH12
- Trích yếu :
- Người ký : Chủ tịch quốc hội - Nguyễn Phú Trọng
- Cơ quan ban hành : 35/2009/QH12
- Ngày ban hành : 18/06/2009
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
66/2015/TT-BCA THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC CẤP, QUẢN LÝ THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN, TÀNG THƯ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ Quản lý hành chính Thông tư - Ký hiệu văn bản : 2015/TT-BCA
- Trích yếu :
- Người ký : BỘ trưởng-Đại tướng Trần Đại Quang
- Cơ quan ban hành : 66/2015/TT-BCA
- Ngày ban hành : 15/12/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
61/2015/TT-BCA THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ MẪU THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Quản lý hành chính Thông tư - Ký hiệu văn bản : 2015/TT-BCA
- Trích yếu :
- Người ký : BỘ trưởng-Đại tướng Trần Đại Quang
- Cơ quan ban hành : 61/2015/TT-BCA
- Ngày ban hành : 16/11/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
11/2016/TT-BCA THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Quản lý hành chính Thông tư - Ký hiệu văn bản : 2016/TT-BCA
- Trích yếu :
- Người ký : BỘ trưởng-Đại tướng Trần Đại Quang
- Cơ quan ban hành : 11/2016/TT-BCA
- Ngày ban hành : 04/03/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
07/2016/TT-BCA THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 137/2015/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2015 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Quản lý hành chính Thông tư - Ký hiệu văn bản : 2016/TT-BCA
- Trích yếu :
- Người ký : BỘ trưởng-Đại tướng Trần Đại Quang
- Cơ quan ban hành : 07/2016/TT-BCA
- Ngày ban hành : 01/02/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
137/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Quản lý hành chính Nghị định - Ký hiệu văn bản : 2015/NĐ-CP
- Trích yếu :
- Người ký : Thủ tướng - Nguyễn Tấn Dũng
- Cơ quan ban hành : 137/2015/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 31/12/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
59/2014/QH13 Luật Căn cước công dân Quản lý hành chính Luật - Ký hiệu văn bản : 2014/QH13
- Trích yếu :
- Người ký : Chủ tịch quốc hội - Nguyễn Sinh Hùng
- Cơ quan ban hành : 59/2014/QH13
- Ngày ban hành : 20/11/2014
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
11/2012/QH13 Luật giá Quản lý kinh doanh Luật - Ký hiệu văn bản : 2012/QH13
- Trích yếu :
- Người ký : Chủ tịch quốc hội - Nguyễn Sinh Hùng
- Cơ quan ban hành : 11/2012/QH13
- Ngày ban hành : 20/06/2012
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
66/2017/NĐ-CP Nghị địnhQUY định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vịỊ Kinh doanh có điều kiện Nghị định - Ký hiệu văn bản : 2017/NĐ-CP
- Trích yếu :
- Người ký : Thủ tướng - Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 66/2017/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 19/05/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC Thông tư liên tịch Quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự Thi hành án dân sự Thông tư liên tịch - Ký hiệu văn bản : 2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC
- Trích yếu :
- Người ký : Tống Anh Hào-Nguyễn Thị Thủy Khiêm-Trần Tiến Dũng
- Cơ quan ban hành : 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC
- Ngày ban hành : 01/08/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
03/2012/TTLT-BTP-BCA Thông Tư liên tịch Quy định cụ thể việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự Thi hành án dân sự Thông tư liên tịch - Ký hiệu văn bản : 2012/TTLT-BTP-BCA
- Trích yếu :
- Người ký : Đặng Văn Hiếu, Nguyễn Đức Chính
- Cơ quan ban hành : 03/2012/TTLT-BTP-BCA
- Ngày ban hành : 30/03/2012
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
43/2016/TT-BCA THÔNG TƯ QUY ĐỊNH BIỆN PHÁP THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN, CHIẾN SĨ CÔNG AN NHÂN DÂN Chính sách với sỹ quan, hạ sỹ quan Thông tư - Ký hiệu văn bản : 2016/TT-BCA
- Trích yếu :
- Người ký : Bộ trưởng - Thượng tướng Tô Lâm
- Cơ quan ban hành : 43/2016/TT-BCA
- Ngày ban hành : 25/10/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
38/2016/TT-BCA THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 129/2015/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN Thông tư - Ký hiệu văn bản : 2016/TT-BCA
- Trích yếu :
- Người ký : Bộ trưởng - Thượng tướng Tô Lâm
- Cơ quan ban hành : 38/2016/TT-BCA
- Ngày ban hành : 28/09/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
08/2009/TTLT/BCA-BNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG VÀ GIẤY THÔNG HÀNH Ở NƯỚC NGOÀI THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 136/2007/NĐ-CP NGÀY 17/8/2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM Cấp hộ chiếu phổ thông Thông tư liên tịch - Ký hiệu văn bản : 2009/TTLT/BCA-BNG
- Trích yếu :
- Người ký : Nguyễn Thanh Sơn - Nguyễn Văn Hưởng
- Cơ quan ban hành : 08/2009/TTLT/BCA-BNG
- Ngày ban hành : 06/10/2009
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
12/2015/TT-BCA THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN Khiếu nại - Tố cáo Thông tư - Ký hiệu văn bản : 2015/TT-BCA
- Trích yếu :
- Người ký : Bộ trưởng-Đại tướng Trần Đại Quang
- Cơ quan ban hành : 12/2015/TT-BCA
- Ngày ban hành : 02/03/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
256/2016/TT-BTC THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ LỆ PHÍ CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Căn cước công dân Thông tư - Ký hiệu văn bản : 2016/TT-BTC
- Trích yếu :
- Người ký : Thứ trưởng - Vũ Thị Mai
- Cơ quan ban hành : 256/2016/TT-BTC
- Ngày ban hành : 11/11/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
331/2016/TT-BTC Thông tư Quy định chế độ thu nộp, quản lý lệ phí cấp căn cước công dân Căn cước công dân Thông tư - Ký hiệu văn bản : 2016/TT-BTC
- Trích yếu : Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân
- Người ký : Thứ trưởng - Vũ Thị Mai
- Cơ quan ban hành : 331/2016/TT-BTC
- Ngày ban hành : 26/12/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
36/2013/QH13 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CƯ TRÚ Quản lý Cư trú Luật - Ký hiệu văn bản : 36/2013/QH13
- Trích yếu :
- Người ký : Chủ tịch quốc hội - Nguyễn Sinh Hùng
- Cơ quan ban hành : 36/2013/QH13
- Ngày ban hành : 20/06/2013
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
385/2001/QĐ-BCA(C11) QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BIỂU MẪU PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN NINH, TRẬT TỰ ĐỐI VỚI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN An ninh. trật tự Quyết định - Ký hiệu văn bản : QĐ-BCA(C11)
- Trích yếu :
- Người ký : Thứ trưởng- Thiếu tướng - Lê Thế Tiệm
- Cơ quan ban hành : 385/2001/QĐ-BCA(C11)
- Ngày ban hành : 10/05/2001
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
05/2014/TT-BGTVT THÔNG TƯ BAN HÀNH MẪU BIÊN BẢN, MẪU QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT Giao thông Thông tư - Ký hiệu văn bản : TT-BGTVT
- Trích yếu :
- Người ký : Bộ trưởng- Đinh La Thăng
- Cơ quan ban hành : 05/2014/TT-BGTVT
- Ngày ban hành : 31/03/2014
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
15/2014/TT-BCA Thông tư Quy định về đăng ký xe Giao thông Thông tư - Ký hiệu văn bản : TT-BCA
- Trích yếu :
- Người ký : Bộ trưởng-Đại tướng Trần Đại Quang
- Cơ quan ban hành : 15/2014/TT-BCA
- Ngày ban hành : 04/04/2014
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
07/2013/UBTVQH13 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Pháp lệnh - Ký hiệu văn bản : 07/2013/UBTVQH13
- Trích yếu :
- Người ký : Chủ tịch quốc hội - Nguyễn Sinh Hùng
- Cơ quan ban hành : 07/2013/UBTVQH13
- Ngày ban hành : 12/07/2013
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
163/2013/NĐ-CP Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp Xử phạt vi phạm hành chính Nghị định - Ký hiệu văn bản : 163/2013/NĐ-CP
- Trích yếu :
- Người ký : Thủ tướng - Nguyễn Tấn Dũng
- Cơ quan ban hành : 163/2013/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 12/11/2013
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
60/2016/NĐ-CP Nghị định Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường Kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường Nghị định - Ký hiệu văn bản : 60/2016/NĐ-CP
- Trích yếu :
- Người ký : Thủ tướng - Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 60/2016/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 01/07/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
75/2012/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại Khiếu nai-Tố cáo Nghị định - Ký hiệu văn bản : 75/2012/NĐ-CP
- Trích yếu :
- Người ký : Thủ tướng - Nguyễn Tấn Dũng
- Cơ quan ban hành : 75/2012/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 03/10/2012
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
02/2011/QH13 Luật Khiếu nại Khiếu nại- Tố cáo Luật - Ký hiệu văn bản : 02/2011/QH13
- Trích yếu :
- Người ký : Chủ tịch quốc hội - Nguyễn Sinh Hùng
- Cơ quan ban hành : 02/2011/QH13
- Ngày ban hành : 11/11/2011
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
03/2011/QH13 Luật Tố cáo Khiếu nại- Tố cáo Luật - Ký hiệu văn bản : 03/2011/QH13
- Trích yếu :
- Người ký : Chủ tịch quốc hội - Nguyễn Sinh Hùng
- Cơ quan ban hành : 03/2011/QH13
- Ngày ban hành : 11/11/2011
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
45/2013/QH13 Luật Đất đai Đất đai Luật - Ký hiệu văn bản : 45/2013/QH13
- Trích yếu :
- Người ký : Chủ tịch quốc hội - Nguyễn Sinh Hùng
- Cơ quan ban hành : 45/2013/QH13
- Ngày ban hành : 29/11/2013
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
102/2014/NĐ-CP Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Đất đai Nghị định - Ký hiệu văn bản : 102/2014/NĐ-CP
- Trích yếu :
- Người ký : Thủ tướng - Nguyễn Tấn Dũng
- Cơ quan ban hành : 102/2014/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 10/11/2014
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
155/2016/NĐ-CP Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Bảo về môi trường Nghị định - Ký hiệu văn bản : 155/2016/NĐ-CP
- Trích yếu :
- Người ký : Thủ tướng - Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 155/2016/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 18/11/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
132/2015/NĐ-CP Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa Giao thông đương thủy Nghị định - Ký hiệu văn bản : 132/2015/NĐ-CP
- Trích yếu :
- Người ký : Thủ tướng - Nguyễn Tấn Dũng
- Cơ quan ban hành : 132/2015/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 25/12/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
46/2016/NĐ-CP Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt Quản lý hành chính Nghị định - Ký hiệu văn bản : 46/2016/NĐ-CP
- Trích yếu :
- Người ký : Thủ tướng - Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 46/2016/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 26/05/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
93/2015/QH13 Luật Tố tụng hành chính Hành chính Luật - Ký hiệu văn bản : 93/2015/QH13
- Trích yếu :
- Người ký : Chủ tịch quốc hội - Nguyễn Sinh Hùng
- Cơ quan ban hành : 93/2015/QH13
- Ngày ban hành : 25/11/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
15/2012/QH13 LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Hành chính LUẬT - Ký hiệu văn bản : 15/2012/QH13
- Trích yếu :
- Người ký : Chủ tịch quốc hội - Nguyễn Sinh Hùng
- Cơ quan ban hành : 15/2012/QH13
- Ngày ban hành : 20/06/2012
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Số: 167/2013/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI; PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY; PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH An ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình NGHỊ ĐỊNH - Ký hiệu văn bản : NĐ-CP
- Trích yếu :
- Người ký : Thủ tướng - Nguyễn Tấn Dũng
- Cơ quan ban hành : Số: 167/2013/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 12/11/2013
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
32/2014/NĐ-CP1 NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG CAO TỐC Giao thông Nghị định - Ký hiệu văn bản : NĐ-CP
- Trích yếu : không
- Người ký : Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
- Cơ quan ban hành : 32/2014/NĐ-CP1
- Ngày ban hành : 22/04/2014
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
32/2014/NĐ-CP2 NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG CAO TỐC Giao thông Nghị định - Ký hiệu văn bản : NĐ-CP
- Trích yếu : không
- Người ký : Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
- Cơ quan ban hành : 32/2014/NĐ-CP2
- Ngày ban hành : 22/04/2014
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
32/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG CAO TỐC Giao thông Nghị định - Ký hiệu văn bản : NĐ-CP
- Trích yếu : không
- Người ký : Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
- Cơ quan ban hành : 32/2014/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 22/04/2014
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm