Tổ chức phát hành cuốn "Biên niên sự kiện lịch sử phòng Công tác chính trị giai đoạn 1945 - 2016"

Đăng ngày: 23/05/2019 - Lượt xem: 163

Ngày 15/5/2019, Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị đã tổ chức gặp mặt các thế hệ CBCS làm công tác chính trị Công an tỉnh Hưng Yên và phát hành cuốn "Biên niên sự kiện lịch sử phòng Công tác chính trị giai đoạn 1945-2016".

Toàn cảnh buổi phát hành cuốn "Biên niên sự kiện lịch sử phòng Công tác chính trị

 giai đoạn 1945-2016

Đại tá Phạm Văn Đôn - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo

       Tham dự có đồng chí Đại tá Phạm Văn Đôn - Phó Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Hải Hưng (trước khi chia tách thành tỉnh Hải Dương và tỉnh Hưng Yên), Công an tỉnh Hưng Yên và Công an tỉnh Hải Dương; lãnh đạo và chỉ huy các đội công tác phòng Công tác đảng và công tác chính trị Công an tỉnh Hưng Yên và Công an tỉnh Hải Dương.

       Tại buổi gặp mặt, các thế hệ lãnh đạo và CBCS phòng Công tác chính trị đã ôn lại truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng làm công tác chính trị qua các thời kỳ. Cuốn biên niên sự kiện lịch sử của phòng Công tác chính trị gồm 211 trang với 3 chương, ghi nhận những sự kiện tiêu biểu của đơn vị trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện các mặt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, thi đua khen thưởng, điều lệnh và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của Công an tỉnh Hải Hưng và Công an tỉnh Hưng Yên từ năm 1945 đến năm 2016. Trong quá trình biên soạn, đơn vị đã nhận được nhiều ý kiến tham gia đóng góp tâm huyết của các đồng chí Công an lão thành, các đồng chí nguyên là lãnh đạo phòng Công tác chính trị qua các thời kỳ, các đồng chí trong Hội đồng khoa học Công an tỉnh và cơ quan chuyên môn.

Các đồng chí nguyên là lãnh đạo và CBCS phòng Công tác chính trị

Công an tỉnh Hưng Yên biểu tại buổi gặp mặt

Đại tá Vũ Hoài Thanh - Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị

Công an tỉnh Hải Dương phát biểu tại buổi phát hành cuốn biên niên

Thượng tá Hoàng Văn Hùng - Trưởng phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (nguyên phó trưởng phòng Công tác chính trị) chia sẻ về quá trình công tác tại đơn vị

Các thế hệ lãnh đạo và CBCS phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Hải Hưng,  Hưng Yên và lãnh đạo, chỉ huy phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an tỉnh Hải Dương, Công an tỉnh Hưng Yên chụp ảnh lưu niệm

                                                                                         Thùy Hương - Công an tỉnh