Toàn tỉnh có gần 2000 đội phòng cháy chữa cháy cơ sở

Đăng ngày: 06/11/2019 - Lượt xem: 96

Nhằm phát huy hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy ngay từ cơ sở, các địa phương đã thành lập, kiện toàn các đội dân phòng; các cơ quan, doanh nghiệp đã xây dựng và củng cố lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở; cùng với tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng này

Hiện nay, toàn tỉnh có 1.978 đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở với tổng số 17.026 đội viên; 100% xã, phường, thị trấn đã thành lập Đội dân phòng với 4.126 đội viên.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh thường xuyên

tập huấn nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở

Trong công tác phòng cháy, chữa cháy, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và lực lượng dân phòng đóng vai trò hết sức quan trọng. Lực lượng này chính là hạt nhân, nòng cốt trong phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy tại các cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư, nơi cư trú theo phương châm 4 tại chỗ; là những người tiên phong, tập hợp, vận động, hướng dẫn cán bộ, công nhân viên và nhân dân thực hiện các quy định về phòng chống cháy, nổ. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ xảy ra.

Phương Huyền – Công an tỉnh