Tin tức - Sự kiện
Đăng ngày: 11/08/2020 - Lượt xem: 494
Tuyên truyền nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai

Trước diễn biến thiên tai ngày càng bất thường và cực đoan, công tác thông tin truyền thông nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai đóng vai trò quan trọng, hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành và góp phần giảm nhẹ rủi ro do thiên tai gây ra.

     Mới đây, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã xây dựng và tổng hợp các tài liệu tuyên truyền, nhằm tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng cho chính quyền và người dân, giúp công tác này chuyển dần từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa thiên tai. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị phối hợp với phòng Tham mưu đăng tải danh mục tài liệu và địa chỉ khai thác trên Cổng thông tin điện tử của Công an tỉnh. Dưới đây là danh sách cụ thể:

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ KỸ NĂNG VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
(Kèm theo Công văn số: 78/TWPCTT ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai)

TT

Nhóm tài liệu

Thời lượng

Nội dung

Link khai thác Google Drive

Link rút gọn

1

KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG BÃO

Phim “Vững vàng lá chắn bão”

14p12s

Kỹ năng phòng chống khi có bão xảy ra

https://drive.google.com/file/d/1jQL8sqbxgy93jgwOm7u15kph1wjWYhrv/view

https://bitly.com.vn/UswP5

Phim “Hướng dẫn an toàn trước bão”

4p03s

Kỹ năng phòng chống bão dành cho người dân khu vực đất liền, ven biển

https://drive.google.com/file/d/11zs4CRgzhcV1_sEOnzX1HISNTTCFrNRX/view

https://bitly.com.vn/3RFUj

Những lưu ý khi tránh trú bão

3p47s

Những điều nên làm khi bão đổ bộ

https://drive.google.com/file/d/12Cuc2mUKldkOnuk9Yvx1ilLfE_P_WuK14/view

https://bitly.com.vn/MV18R

Cách chằng chống nhà cửa trước bão

4p47s

Hướng dẫn cách gia cố nhà cửa, chuồng trại khi sắp có bão

https://drive.google.com/fiIe/d/11u2MuQdy5BeZ3Fh-WX5Sn3_QDQZfqHG/view

https://bitly.com.vn/ZbpJe

Cách neo đậu tàu thuyền tránh trú bão

3p53s

Hướng dẫn kỹ thuật về cách neo đậu tàu thuyền tránh trú bão khi ở cửa sông, trong khu trú bão, trong khu vịnh ven biển và sông, kênh, rạch

https://drive.google.com/file/d/11uSh1X48k-0ZZNNNdINYA9PRfH-z77Aq/view

https://bitly.com.vn/o1lbs

Cách nhận biết bão và cách đưa tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm

4p24s

Cách phòng tránh nhận biết bão và đưa tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm khi có bão

https://drive.google.com/file/d/14vqxRY5jN60Ps2_TnaWPMYhqi56kszv5/view

https://bitly.com.vn/36idZ

Hướng dẫn bảo vệ lồng bè tránh bão

3p46s

Hướng dẫn về bảo vệ tài sản, lồng bè nuôi trồng thủy sản ven biển khi có thông tin về bão, áp thấp nhiệt đới

https://drive.google.com/fiIe/d/14uY5a0I1Bb60inSHOrqpgOOpWYmqRg9H/view

https://bitly.com.vn/k1bKe

3

KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG SẠT LỞ ĐẤT

Sạt lở đất và những dấu hiệu sạt lở đất

3p20s

Kỹ năng nhận biết sạt lở đất và chuẩn bị phòng tránh

https://drive.google.com/file/d/14u2-ske4-QVS_cTmcaa5HawU8fgnVdWC/view

https://bitiy.com.vn/EPpxI

Những điều nên và không nên làm khi có dấu hiệu sạt lở đất

2p58s

Hướng dẫn những điều nên làm và không nên làm khi có sạt lở đất

https://drive.google.com/file/d/14YHb-93itZhEZOXt7xQdt4fW-ZCzLipS/view

https://bitly.com.vn/A3Yf7

5

HƯỚNG DẪN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TRONG HỌC ĐƯỜNG

Phim Tài liệu hướng dẫn Phòng chống thiên tai sử dụng trong trường học

27p22s

Tài liệu hướng dẫn các kỹ năng phòng chống thiên tai và hướng dẫn công tác triển khai hoạt động trong trường học.

https://drive.google.com/file/d/1JtBC3BmChhckcKLV1KfQUrXNplUHPNTQ/view?usp=sharine

https://bitly.com.vn/d7jYc

6

HỆ THỐNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Phim “Ánh dương từ cơ sở”

12p

Lực lượng xung kích trong Phòng chống thiên tai

https://drive.google.com/open?id=1LEztDY5pd7fchnaAvvDN2YcdCovyUk4qV

https://bitly.com.vn/PV1vc

Phim giới thiệu Hệ thống Phòng chống thiên tai

13p17s

Giới thiệu hệ thống và công tác chỉ đạo, điều hành, phòng chống thiên tai Việt Nam

https://drive.google.com/drive/folders/1-Y6rJp0Qcrf2rB1FPSOYFiXvwI Gui2Ol?usp=sharing

https://bitly.com.vn/LNTBI

Phim “Thiên tai Việt Nam - 74 năm nhìn lại”

16p42s

74 năm công tác phòng chống thiên tai Việt Nam

https://drive.google.com/file/d/1yQhA20NTts6sWSlyod6_
Bh7oXe9E8ZdO/view?usp=sharing

https://bitly.com.vn/iSDH8

 

 

 

Tin liên quan