Tin tức - Sự kiện
Đăng ngày: 30/06/2020 - Lượt xem: 1681
Xây dựng Đảng bộ Tham mưu vững mạnh, phục vụ hiệu quả công tác chuyên môn

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phòng Tham mưu đã thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên đến các Chi bộ trực thuộc, xây dựng Đảng bộ vững mạnh; thực hiện phương châm “tham mưu chủ động, toàn diện, bám sát cơ sở”, góp phần làm tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

     Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy phòng Tham mưu đã đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kế hoạch “Xây dựng người chiến sỹ Công an mẫu mực, vì nhân dân phục vụ”. Hàng năm, Đảng ủy phòng Tham mưu đặc biệt coi trọng và làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Thường xuyên nắm, giải quyết, báo cáo tình hình tư tưởng đảng viên, cán bộ chiến sỹ. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là phong trào học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt. Qua đó, từng cán bộ, đảng viên đã tích cực rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không vi phạm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đại úy Phạm Văn Vương, Bí thư Chi bộ chuyên đề Cảnh sát cho biết: “Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên luôn được cấp ủy chi bộ quan tâm và đặc biệt coi trọng; thường xuyên tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời đề cao vai trò nêu gương của cấp ủy, chi bộ, nhất là vai trò của người đứng đầu. Do đó, cán bộ, đảng viên luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Đảng bộ Tham mưu tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng

cho đảng viên trong buổi sinh hoạt Đảng bộ

     Thực hiện quy định của Bộ Công an về mô hình bộ máy tổ chức, Đảng ủy phòng Tham mưu đã chủ động báo cáo, đề xuất kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các đội công tác, phù hợp với năng lực, sở trường, đảm bảo khoa học để nâng cao hiệu quả thực hiện các mặt công tác. Các chi bộ trực thuộc luôn coi trọng công tác phát triển Đảng viên. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp cho 2 Đảng viên mới.

     Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được quan tâm thực hiện thường xuyên, chặt chẽ. Chú trọng kiểm tra giám sát đảng viên chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, chấp hành điều lệnh CAND. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, góp phần phòng ngừa sai phạm trong cán bộ chiến sỹ, đảng viên của đơn vị.

     Hàng năm, Đảng bộ phòng đã tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, kế hoạch, chủ trương, biện pháp công tác Công an. Chủ động làm tốt công tác thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ huy. Chất lượng công tác phân tích, đánh giá, dự báo tình hình được nâng cao. Công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các chương trình, kế hoạch được thực hiện thường xuyên, nền nếp, đạt hiệu quả. Chỉ đạo tăng cường ứng dụng khoa học - kỹ thuật phục vụ công tác; đẩy mạnh tham mưu công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; cải cách hành chính, tư pháp trong lực lượng Công an tỉnh.

     Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, kịp thời giúp Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo tốt công tác đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh. Tham mưu làm tốt, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

     Thượng tá Vũ Đình Tuân, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Tham mưu cho biết: “Nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm vụ công tác tham mưu hết sức nặng nề, đặt ra yêu cầu cho lực lượng Công an nói chung và lực lượng tham mưu nói riêng phải thường xuyên đổi mới, thay đổi phương thức lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Đảng bộ Tham mưu đã luôn đoàn kết, phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của công tác tham mưu đề ra. Trên cơ sở làm tốt công tác nắm tình hình, phân tích, tổng hợp, đánh giá tình hình, Đảng bộ tham mưu đã thường xuyên, kịp thời tham mưu Ban thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình công tác; thường xuyên làm tốt công tác chính trị tư tưởng; đổi mới lề lối làm việc khoa học hơn; ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy ngày càng thuận tiện. Trong thời gian tới, Đảng bộ tham mưu sẽ tiếp tục cố gắng, phát huy những thành tích đã đạt được để hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025”.

Các chi bộ trực thuộc phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

     Ghi nhận những kết quả trên, đến nay, Đảng bộ Tham mưu được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen, Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền từ 2014 đến 2018. Đơn vị liên tục đạt Danh hiệu đơn vị quyết thắng và được Bộ Công an tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc” các năm 2017 và 2019 cùng nhiều bằng khen, giấy khen.

                                                                Minh Phương

Tin liên quan